Ανευρυσματική κύστη

Η ανευρυσματική κύστη των οστών (Aneurysmal bone cysts -ABC) είναι ένα μονήρες, καλόηθες, κυστικό μόρφωμα με αιματηρό περιεχόμενο. Η ονομασία της προέρχεται από την χαρακτηριστική απεικόνιση του προσβεβλημένου οστού (ανευρυσματική) και τη διεγχειρητική εμφάνισή της (κύστη). Κατατάσσεται στους καλοήθεις όγκους των οστών και η αιτιοπαθογένειά της παραμένει αμφιλεγόμενη, ενώ η θεραπεία της διαρκώς εξελίσσεται. Εμφανίζεται στην νεαρή ηλικία, στο 10ο με 20ο  έτος και μπορεί να δημιουργεί πόνο και ευαισθησία στη σπονδυλική στήλη. Πρόκειται για μονήρες, καλόηθες, κυστικό μόρφωμα με αιματηρό περιεχόμενο, που μπορεί να υποτροπιάζει τοπικά με καταστροφή του οστού και συμπτώματα έντονου άλγους, οιδήματος, περιορισμού της κινητικότητας, παθολογικών καταγμάτων και νευρολογικών συμπτωμάτων.
Επιδημιολογικά στοιχεία.
Η ανευρυσματική κύστη των οστών αποτελεί το 1-2% όλων των βιοψιούμενων πρωτοπαθών οστικών αλλοιώσεων και είναι πολύ λιγότερο συχνή από την μονόχωρη κύστη. Η συχνότητά της ανέρχεται σε 0.14/100.000 και κορυφώνεται στην εφηβεία έως την πρώιμη ενήλικη ζωή. Είναι ελαφρώς συχνότερη στα θήλεα, παρά τα άρρενα, με αναλογία 1,3:1. Παρατηρείται συνήθως στη 2η δεκαετία της ζωής και, σε ποσοστό 70%, μεταξύ 5ου-20ού έτους της ηλικίας (μέσος όρος 13 έτη).
Παθολογοανατομικά δεδομένα.
Το 1942, οι Jaffe και Lichtenstein περιέγραψαν για πρώτη φορά μία περίπτωση ανευρυσματικής κύστης οστών, με αιματηρό περιεχόμενο. Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. Ωστόσο, πιθανολογείται η παρουσία διαταραχής στην πλούσια τριχοειδική αγγείωση των οστών, ενώ σε ένα ποσοστό 50% αναπτύσσεται σε έδαφος προϋπαρχουσών οστικών αλλοιώσεων, όπως είναι τα μη οστεοποιούμενα ινώματα, τα χονδροβλαστώματα, οι γιγαντοκυτταρικοί όγκοι, η ινώδης δυσπλασία, το χονδρομυξοειδές ίνωμα και τα οστεοσαρκώματα. Δευτεροπαθής ανευρυσματική κύστη μπορεί να εμφανιστεί σε έδαφος προηγηθέντος τραυματισμού. Τέλος, de novo εμφάνιση της ανευρυσματικής κύστης (πρωτοπαθής) παρατηρείται σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών. Μακροσκοπικά, η ABC έχει όψη σπόγγου εμποτισμένου με αίμα. Η πρωτοπαθής κύστη παρουσιάζει μεγάλες αγγειωματώδεις κυστικές κοιλότητες πλημμυρισμένες με αίμα και επενδεδυμένες με λεπτό ψευδοενδοθηλιακό κυστικό τοίχωμα και περιβάλλεται από λεπτό υποπεριοστικό κέλυφος νέου οστού. Το εσωτερικό της κύστης διαχωρίζεται από καφεοειδή διαφραγμάτια από συνδετικό ιστό τα οποία περιέχουν οστίτη ιστό ή οστεοειδές και οστεοκλαστικά γιγαντοκύτταρα.
Η ανευρυσματική κύστη των οστών παρατηρείται κυρίως στα μηριαία, την κνήμη, το βραχιόνιο, την Σπονδυλική Στήλη και την λεκάνη. Λιγότερο συχνά, παρατηρείται στο κρανίο και την γνάθο, στις κλείδες και τις πλευρές, το ιερό και τα μικρά οστά των χεριών και των ποδιών.
Στα μακρά οστά, συνήθως εντοπίζεται εκκέντρως στις μεταφύσεις. Οι διαφύσεις προσβάλλονται μεμονωμένα στο 8% των περιπτώσεων. Οι επιφυσιακές αλλοιώσεις είναι συνήθως ενδομυελικές και συνδέονται με χονδροβλαστώματα ή γιγαντοκυτταρικούς όγκους.
Στη Σπονδυλική Στήλη (ΣΣ) έχει προτίμηση στα οπίσθια στοιχεία, όπως το οστεοειδές οστέωμα και το οστεοβλάστωμα, αλλά μπορεί να επεκταθεί στα σπονδυλικά σώματα και τον αυχένα των σπονδυλικών τόξων. Αντίθετα, ο γιγαντοκυτταρικός όγκος εντοπίζεται συχνότερα στα πρόσθια σπονδυλικά στοιχεία. Κατά σειρά συχνότητας προσβάλλεται η αυχενική, θωρακική και οσφυική μοίρα της ΣΣ.
Το 11-30% όλων των ανευρυσματικών οστικών κύστεων παρατηρούνται στη ΣΣ και συχνότερα σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 20 ετών. Στο 25% των περιπτώσεων προσβάλλονται συνεχόμενοι σπόνδυλοι.
Μια συχνά χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση διαχωρίζει τις ανευρυσματικές κύστεις σε ανενεργές (χαρακτηρίζονται από πλήρες περιοστικό κέλυφος, με τα ενδοστικά όρια σαφώς καθοριζόμενα από σκληρυντική άλω), ενεργείς (ατελές περιοστικό περίβλημα και σαφώς καθοριζόμενα ενδοστικά όρια), ενώ επιθετικές χαρακτηρίζονται οι ανευρυσματικές κύστεις που δεν δείχνουν κανένα σημείο επανορθωτικής οστεογένεσης, απουσία περιοστικού κελύφους κι έχουν ασαφή ενδοστικά όρια.
Κλινική εικόνα. 
H ανευρυσματική κύστη, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, παρουσιάζεται με εντοπισμένο πόνο και διόγκωση, συνήθως στις μεταφύσεις των μακρών οστών ή τα οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία.
Στο 95% των ασθενών με προσβολή της ΣΣ, κύριο ενόχλημα είναι η οσφυαλγία, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από μυϊκό σπασμό και να οδηγήσει σε ακαμψία της ΣΣ ή σκολίωση. Οι σπονδυλικές αλλοιώσεις μπορεί ακόμα να προκαλέσουν και νευρολογικές διαταραχές, ακόμα και παραπάρεση. Στο ιερό, οι οστικές αλλοιώσεις μπορεί να επεκταθούν σε μεγάλο βαθμό, πριν προκαλέσουν νευρολογικές εκδηλώσεις από το έντερο και την ουροδόχο κύστη. Παθολογικά κατάγματα λόγω πίεσης είναι σπάνια.
Απεικονιστικά ευρήματα.
Η ανευρυσματική κύστη απεικονίζεται ακτινολογικά ως έκκεντρη επεκτατική λυτική αλλοίωση στην μετάφυση ενός οστού, συχνά περιβαλλόμενη από ένα λεπτό «φλοιό αυγού». Στα περιοστικά όρια της αλλοίωσης συνήθως παρατηρούνται καλώς περιγεγραμμένα αντιδραστικά τρίγωνα, διαχωριζόμενα εύκολα από τα τρίγωνα του Codman. Συχνά, η κύστη παρουσιάζει εμφανή δοκίδωση, συνήθως οφειλόμενη σε γεφύρωση του ενδοστικού φλοιού. Στις διαφύσεις απεικονίζεται ενίοτε ενδοφλοιώδης ή υποπεριοστική περιοχή, η οποία δημιουργεί επιφανειακή «φλύκταινα». Στο άνω πέρας του μηριαίου και της κνήμης η ABC συχνά διαχωρίζεται δύσκολα από καλοήθη φλοιώδη ελλείμματα. Στη ΣΣ, συνήθως καταλαμβάνει την μία πλευρά του σπονδυλικού τόξου και επεκτείνεται στον αυχένα του σπονδυλικού τόξου, τις εγκάρσιες αποφύσεις και τα πέταλα. Μπορεί ακόμα να παρατηρηθεί διάβρωση από πίεση ενός γειτονικού σπονδύλου ή μιας πλευράς.
Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει την κύστη μέσα στο περιοστικό κέλυφος και την απουσία αποτιτανώσεων της θεμέλιας ουσίας. Τόσο η αξονική, όσο και η μαγνητική τομογραφία, μπορεί να αποκαλύψουν την ύπαρξη και τα επίπεδα του υγρού. Στην μαγνητική τομογραφία- MRI η κύστη έχει καλοήθεις χαρακτήρες και διαχωρίζεται ευκρινώς από τα γειτονικά μαλακά μόρια, συχνά περιβαλλόμενη από μία παρυφή με σήμα χαμηλής έντασης. Η MRI με ενίσχυση της αντίθεσης συνήθως αναδεικνύει το οστικό περίγραμμα και την τοπική ανατομία καλύτερα στις Τ1 ακολουθίες, ενώ χαρακτηρίζει το ενισχυμένο κυστικό τοίχωμα στις T2 ακολουθίες.
Το σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο 99m δείχνει τυπικά φωτοπενική περιοχή, περιβαλλόμενη από στεφάνη αυξημένης κατακράτησης του ραδιοϊσοτόπου.
Η διαφορική της διάγνωση περιλαμβάνει την απλή οστική κύστη, τον γιγαντοκυτταρικό όγκο, τη δευτεροπαθή ανευρυσματική κύστη, το ηωσινόφιλο κοκκίωμα, την ινώδη δυσπλασία, το οστεοβλάστωμα, το σάρκωμα Ewing, το τηλεαγγειεκτασικό οστεοσάρκωμα και τη φυματίωση.
Θεραπεία.
Η ανευρυσματική κύστη θεραπεύεται με χειρουργική απόξεση και οστικά μοσχεύματα, ενίοτε με εκτομή ή τοπική ακτινοβόληση ή διαδερμική σκληροθεραπεία. Ο επιλεκτικός αρτηριακός εμβολισμός έχει δείξει πολλές υποσχέσεις στην αντιμετώπισή τους σε μικρές όμως μελέτες. Ο αρτηριακός εμβολισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες πριν από την χειρουργική επέμβαση για να μειώσει το ποσό της διεγχειρητικής αιμορραγίας. Οι υποτροπές είναι συχνές (έως 50% των περιπτώσεων). Σε μερικές περιπτώσεις οι κύστεις δεν ανταποκρίνονται στη χειρουργική θεραπεία ή την ακτινοθεραπεία και συνεχίζουν να εξελίσσονται. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για χρονικό διάστημα 5 ετών και ειδικά τα μικρά παιδιά πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους μέχρι την ενηλικίωση για την έγκαιρη αντιμετώπιση υποτροπών, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τoν αναπτυσσόμενο παιδικό σκελετό.

Προλακτίνωμα.

Τα προλακτινώματα αποτελούν τα συχνότερα αδενώματα της υπόφυσης. Συνήθως είναι σποραδικά, ενίοτε στα πλαίσια του συνδρόμου MEN 1 και σπάνια είναι οικογενή. Πρόκειται για μονοκλωνικά συνήθως καλοήθη, μικρά ενδοεφιππιακά αδενώματα (90% των περιπτώσεων). Είναι συχνότερα στις γυναίκες ηλικίας 20-50 ετών ενώ σπάνια εμφανίζονται σε παιδιά ή εφήβους. Σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να είναι ανθεκτικά στη θεραπεία, να διηθούν τους παρακείμενους ιστούς ή να είναι κακοήθη και να δίνουν μεταστάσεις.
Προλακτίνη.
Η προλακτίνη-PRL αποτελεί πολυπεπτιδικής φύσεως ορμόνη που εκκρίνεται από τα λακτοτρόπα κύτταρα της υπόφυσης. Η έκκρισή της ρυθμίζεται από τον υποθάλαμο μέσω διεγερτικών και ανασταλτικών ουσιών. Αντίθετα με τις άλλες ορμόνες του προσθίου λοβού της υπόφυσης, η κύρια τονική δράση του υποθαλάμου στην έκκριση της προλακτίνης είναι ανασταλτική. Η κύρια υποθαλάμιος προέλευσης ουσία με ανασταλτική δράση στην έκκριση της προλακτίνης είναι η δοπαμίνη. Τα φυσιολογικά βασικά επίπεδα προλακτίνης στο αίμα κυμαίνονται από 100-500 mU/Ι (5-25 ng/ml) κατά τη διάρκεια της ημέρας, και σχεδόν διπλασιάζονται κατά τη διάρκεια της νύκτας οπότε και παρατηρείται εντονότερη εκκριτική δραστηριότητα των λακτοτρόπων κυττάρων. Η προλακτίνη έχει πάνω από 300 γνωστές επιδράσεις. Διεγείρει τους μαστικούς αδένες για την παραγωγή γάλακτος (γαλουχία). Πιο συγκεκριμένα αυξημένες συγκεντρώσεις της προλακτίνης στον ορό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλούν διεύρυνση των μαστικών αδένων των μαστών και προετοιμασία τους για την παραγωγή γάλακτος. Η παραγωγή του γάλακτος ξεκινά μόλις τα επίπεδα της προγεστερόνης πέσουν στο τέλος της εγκυμοσύνης και υπάρξει ερέθισμα από θηλασμό. Μερικές φορές τα νεογέννητα μωρά (τόσο τα θηλυκά όσο και τα αρσενικά) εκκρίνουν μια γαλακτώδης ουσία από τις θηλές τους. Αυτή εν μέρει προκαλείται από τη μητρική προλακτίνη και άλλες ορμόνες. Η προλακτίνη προκαλεί στο σώμα σεξουαλική ικανοποίηση μετά τη σεξουαλική πράξη. Συγκεκριμένα η ορμόνη εξουδετερώνει την επίδραση της ντοπαμίνης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σεξουαλική διέγερση. Αυτό θεωρείται ότι προκαλεί τη σεξουαλική ανερέθιστη περίοδο. Η συγκέντρωσή της προλακτίνης μπορεί να είναι ένας δείκτης για το ποσό της σεξουαλικής ικανοποίησης και χαλάρωσης. Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά μπορεί να είναι υπεύθυνα για την ανικανότητα και την απώλεια της λίμπιντο. Εξαιρετικά υψηλά επίπεδα προλακτίνης μειώνουν τα επίπεδα των ορμονών φύλου (οιστρογόνα στις γυναίκες και τεστοστερόνη στους άνδρες). Οι επιδράσεις των εξαιρετικά μειωμένων επιπέδων προλακτίνης είναι πολύ πιο μεταβλητές. Η προλακτίνη εντός του κανονικού εύρους αναφοράς μπορεί να δράσει ως ασθενής γοναδοτροπίνη, αλλά την ίδια στιγμή καταστέλλει την έκκριση GnRH. Τα φυσιολογικά επίπεδα της προλακτίνης στα αρσενικά άτομα οδηγούν στην ενδυνάμωση των υποδοχέων της ωχρινοτρόπου ορμόνης, με αποτέλεσμα την έκκριση τεστοστερόνης, η οποία οδηγεί σε σπερματογένεση. Η προλακτίνη διεγείρει επίσης τον πολλαπλασιασμό των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων. Αυτά τα κύτταρα διαφοροποιούνται σε ολιγοδενδροκύτταρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό των επιστρώσεων της μυελίνης στους νευράξονες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η προλακτίνη έχει επίσης μια σειρά και από άλλες επιδράσεις όπως η συμβολή της στην επιφανειοδραστική σύνθεση των εμβρυικών πνευμόνων στο τέλος της κύησης και στην ανοσολογική ανοχή του εμβρύου από το μητρικό οργανισμό κατά την εγκυμοσύνη.
Υπάρχουν κυρίως τρεις διαφορετικές μορφές προλακτίνης σε σχέση με το μέγεθος της:
μικρή προλακτίνη (little PRL) που είναι η κυρίαρχη μορφή. Έχει μοριακό βάρος περίπου 22 kDa. Είναι ένα πολυπεπτίδιο απλής αλύσου 198 αμινοξέων και αποτελεί το αποτέλεσμα της απομάκρυνσης ορισμένων αμινοξέων.
μεγάλη προλακτίνη (big prolactin) που έχει μοριακό βάρος περίπου 48 kDa. Μπορεί να είναι προϊόν αλληλεπίδρασης διαφόρων μορίων προλακτίνης. 
πολύ μεγάλη προλακτίνη (big-big prolactin) που έχει μοριακό βάρος 150 kDa. Φαίνεται πως έχει πολύ μικρή βιολογική δραστικότητα.
Φυσιολογικά τα επίπεδα της PRL στο αίμα ανευρίσκονται ≤ 25ng/ml στις γυναίκες και ≤ 20 ng/ml στους άνδρες. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμότων επιπέδων της είναι η ανοσοραδιομετρική (IRMA). Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται 1-2 ώρες μετά την πρωινή αφύπνιση και σε νηστεία. Μετρώνται συνήθως δύο δείγματα που να απέχουν χρονικά 20-30 λεπτά ή ένα συμψηφισμένο (pooled) δείγμα. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να γίνεται διακοπή των λαμβανόμενων φαρμάκων για 72 h τουλάχιστο. Όταν τα επίπεδα της PRL είναι υψηλά, θα πρέπει να ανευρίσκεται η αιτία της υπερπρολακτιναιμίαςΤο μεγαλύτερο ποσοστό της κυκλοφορούσας PRL υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι μονομερές (little PRL). Στον ορό ωστόσο κυκλοφορούν και μεγαλύτερα μόρια (big-big-prolactin) τα οποία σχηματίζουν σύμπλοκα μόρια με ανοσοσφαιρίνες IgG. Τα σύμπλοκα αυτά έχουν βραδύτερη κάθαρση από τη φυσιολογική PRL, μικρή βιοδραστικότητα και δε σχετίζονται με την παρουσία αυτοαντισωμάτων. Αναδρομικές μελέτες έδειξαν ότι σε ασθενείς με υπερPRL, ένα ποσοστό 40% είχαν μακροπρολακτιναιμία. Το 20% αυτών των ασθενών παρουσίαζε γαλακτόρροια και το 45% διαταραχές της εμμήνου ρύσεως. Σε μια άλλη μελέτη, τα επίπεδα των FSH, LH και E2 ήταν σαφώς υψηλότερα στις ασθενείς με μακροπρολακτιναιμία συγκριτικά με αυτές με αληθή υπερπρολακτιναιμία. Επομένως, το ενδεχόμενο ύπαρξης μακροπρολακτιναιμίας θα πρέπει να διερευνάται σε όλες τις περιπτώσεις με άτυπη συμπτωματολογία και τιμές PRL 25-150 ng/ml. Η διάγνωση της απαλλάσσει τον ασθενή από περαιτέρω έλεγχο ή αντιμετώπιση. Οι μέθοδοι ανίχνευσης της μακροπρολακτιναιμίας είναι η χρωματογραφία γέλης και η καταβύθιση με πολυαιθυλαινογλυκόλη (PEG). Ανάκτηση μικρότερη του 40% της αρχικής τιμής PRL είναι συμβατή με μακροπρολακτιναιμία.
Υπερπρολακτιναιμία.
Αποτελεί την πιο συχνή ενδοκρινική διαταραχή του υποθαλαμο-υποφυσιακού άξονα και ένα από τα συχνότερα αίτια δευτεροπαθούς αμηνόρροιας. Υπάρχει πληθώρα φυσιολογικών και παθολογικών καταστάσεων κατά τις οποίες υπάρχει αύξηση τωνΜια και μόνο μέτρηση PRL ορού πάνω από τα 40 ng/ml εφόσον έχει γίνει με τον προαναφερθέντα τρόπο θέτει τη διάγνωση της υπερπρολακτιναιμίας (υπερPRL). Στις περιπτώσεις με ελαφρώς αυξημένα επίπεδα PRL (20-40 ng/ml) είναι σκόπιμο να επαναλαμβάνεται ο προσδιορισμός και να επιβεβαιώνεται, προκειμένου να αποφευχθούν περιττοί και δαπανηροί απεικονιστικοί έλεγχοι. Η χρήση δυναμικών δοκιμασιών διεγερτικών ή κατασταλτικών (TRH, υπογλυκαιμίας, μετοκλοπραμίδης, L-Dopa) για τη διαφορική διάγνωση της ιδιοπαθούς υπερPRL από άλλα αίτια έχει σήμερα εγκαταληφθεί.
Οποιαδήποτε διαδικασία που παρεμβαίνει είτε στη σύνθεση είτε στη μεταφορά είτε στη δράση της ντοπαμίνης στα λακτοτρόπα κύτταρα μπορεί να προκαλέσει υπερPRL.
Η υπερPRL ανεξάρτητα αιτιολογίας εκδηλώνεται κλινικά με διαταραχές της γοναδικής λειτουργίας και γαλακτόρροια. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου προκαλεί ανωορρηξία και αμηνόρροια, είναι η μείωση ή πλήρης αναστολή της ρυθμικής έκκρισης της GnRH σαν αποτέλεσμα της διέγερσης του υποθαλαμικού ντοπαμινεργικού συστήματος από τα υψηλά επίπεδα PRL. Έτσι στις γυναίκες, ήπια υπερPRL (20-50 ng/ml) προκαλεί αρχικά βράχυνση της ωχρινικής φάσης και συχνομηνόρροια σαν αποτέλεσμα ανεπαρκούς ανάπτυξης του ωοθυλακίου στην εκκριτική φάση. Μέτρια υπερPRL (50-100 ng/ml) συχνά προκαλεί αραιομηνόρροια και αμηνόρροια ενώ υψηλότερα επίπεδα PRL (≥100 ng/ml) οδηγούν σε έκδηλο υπογοναδισμό, με χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων και τις κλινικές επιπτώσεις τους (ατροφία ουροποιογεννητικού συστήματος, οστεοπενία). Οι ανωτέρω διαταραχές συνοδεύονται από μείωση της libido και υπογονιμότητα. Γαλακτόρροια απαντάται μόνο στο 30% των γυναικών με υπερPRL. Πιθανές εξηγήσεις για την απουσία της στις υπόλοιπες ασθενείς, είναι η ανεπαρκής οιστρογονική δράση στο μαστό (λόγω χαμηλών επιπέδων οιστρογόνων στην περιφέρεια) και η ετερογένεια του μορίου της PRL (αυξημένη κυκλοφορία μορίων χαμηλής βιοδραστικότητας). Στους άνδρες, η υπερPRL εκδηλώνεται με μείωση της libido, ανικανότητα και υπογονιμότητα που οφείλονται στη μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης και σπερματογένεση. Συγκριτικά με τις γυναίκες, οι άνδρες εμφανίζουν σε μικρότερο βαθμό γαλακτόρροια και σπάνια γυναικομαστία.
Τα επίπεδα της PRL ορού δεν μας βοηθούν πάντοτε στη διαφορική διάγνωση της υπερPRL. Ειδικά οι τιμές μεταξύ 25 ng/ml και 100 ng/ml παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποκλεισθούν η λήψη φαρμάκων, η εγκυμοσύνη, η νεφρική ανεπάρκεια, ο υποθυρεοειδισμός, το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών και η πίεση του μίσχου από παραεφιππιακούς όγκους. Το stress μπορεί να προκαλέσει αύξηση η οποία όμως δεν ξεπερνά συνήθως τα 40 ng/ml. Σε ασθενείς με ασυμπτωματική υπερPRL ή ήπια συμπτωματολογία θα πρέπει
να γίνεται έλεγχος για μακροπρολακτιναιμία. Τέλος, τιμές PRL μεγαλύτερες από 200 ng/ml είναι ενδεικτικές και μεγαλύτερες από 500 ng/ml είναι διαγνωστικές μακροπρολακτινώματος. Η διάγνωση της ιδιοπαθούς υπερPRL τίθεται αφού αποκλειστούν όλες οι ανωτέρω καταστάσεις. Από διάφορες μελέτες ασθενών με ιδιοπαθή υπερPRL που παρακολουθήθηκαν για 5-6 χρόνια, επάνοδος των επιπέδων PRL στα φυσιολογικά διαπιστώθηκε στο 30% των ασθενών, παραμονή στα ίδια επίπεδα περίπου στο 50% των ασθενών ενώ μόνο στο 10% βρέθηκε αδένωμα υπόφυσης.
Ένας αριθμός φυσιολογικών καταστάσεων όπως η κύηση (200-400 ng/ml), ο θηλασμός, η άσκηση, ο ύπνος και το stress μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της PRL. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια έχει διαπιστωθεί μειωμένη κάθαρση της PRL και διαταραγμένη έκκριση της από την υπόφυση λόγω ελαττωμένου ντοπαμινεργικού τόνου. Η υπερPRL πιθανά συμβάλλει στα συμπτώματα υπογοναδισμού που συνοδεύουν τη χρόνια νεφρική νόσο. Σε γυναίκες με βαρύ και μακροχρόνιο πρωτοπαθή υποθυρεοειδισμό μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα μικρό ποσοστό (≤5%) ήπια αύξηση των επιπέδων της PRL που όμως δεν ξεπερνούν τα 85 ng/ml10. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρουσία γαλακτόρροιας - αμηνόρροιας σε συνδυασμό με την ανεύρεση διεύρυνσης του τουρκικού εφιππίου λόγω υπερπλασίας των θυρεοτρόπων κυττάρων μπορεί λανθασμένα να οδηγήσει στη διάγνωση μικροπρολακτινώματος. Τέλος, στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών μπορεί να παρατηρηθεί ήπια υπερPRL σε ένα ποσοστό 10-20% των ασθενών χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί αν αυτή σχετίζεται με την παθογένεια του συνδρόμου.
Ασθενείς με μεγάλους λειτουργικούς όγκους της υπόφυσης, κρανιοφαρυγγιώματα ή κοκκιωματώδη διηθητικά νοσήματα του υποθαλάμου μπορούν να αναπτύξουν υπερPRL (συνήθως ≤100 ng/ml) εξαιτίας διατομής του μίσχου ή καταστροφής των ντοπαμινεργικών νευρώνων του υποθαλάμου. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε μια πρόσφατη μελέτη όπου συμμετείχαν 226 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένα μη λειτουργικά υποφυσιακά μακροαδενώματα. Τα επίπεδα PRL βρέθηκαν ≤100 ng/ml στο 98,5% των ασθενών και μπορούσαν να διακρίνουν σαφώς τα προλακτινώματα από τα μη λειτουργικά αδενώματα.
Τέλος είναι γνωστό, πως ασθενείς με ενεργό μεγαλακρία μπορεί να εμφανίζουν σε ποσοστό περίπου 30% αυξημένα επίπεδα PRL. Εκτός από τη διατομή του μίσχου, αυτό μπορεί να σχετίζεται με περιπτώσεις αδενωμάτων που είναι μικτά (εκκρίνουν GH και PRL) ή προέρχονται από μαμμοσωματοτρόπα κύτταρα.
Πλήθος φαρμάκων μπορούν να προκαλέσουν υπερPRL συνήθως μέσω αναστολής του ντοπαμινεργικού συστήματος, με τα αντιψυχωσικά να αποτελούν το συχνότερο αίτιο. Επί υποψίας φαρμακευτικής αιτιολογίας υπερPRL, θα πρέπει να γίνεται διακοπή της αγωγής για 72 ώρες και επανάληψη του προσδιορισμού της PRL. Εαν δεν μπορεί να γίνει διακοπή της αγωγής ή εαν η εμφάνιση της υπερPRL δε συμπίπτει με την έναρξη της συγκεκριμμένης αγωγής, τότε θα πρέπει να γίνεται απεικονιστικός έλεγχος (MRI με γαδολίνιο) για τον αποκλεισμό της ύπαρξης προλακτινώματος. Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι μεταξύ 67 ασθενών οι οποίοι ελάμβαναν αντιψυχωσικά για 2 χρόνια (βουτυροφαινόνες ή φαινοθειαζίνες) το 40-90% είχαν υπερPRL που συχνά συνοδευόταν από κλινικές εκδηλώσεις (αμηνόρροια, γαλακτόρροια, μειωμένη libido και στυτική δυσλειτουργία). Τα επίπεδα PRL ήταν ψηλότερα στις γυναίκες και αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα των οιστρογόνων. Σε αυτές τις καταστάσεις συνήθως η τιμή της PRL είναι κάτω από 100 ng/ml αλλά χρήση φαρμάκων όπως η ρισπεριδόνη, η μολινδόνη και οι παλαιότερες φαινοθειαζίνες μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε τιμές πάνω από 200 ng/ml. Η διαφορετικότητα των αντιψυχωσικών ως προς τα επίπεδα της υπερPRL και τη διάρκεια της αύξησης των επιπέδων της αποδίδεται α) στο βαθμό της χημικής συγγένειας που έχουν προς τους υποδοχείς της ντοπαμίνης, β) στην αγωνιστική δράση που μπορεί να έχουν εκτός από την ανταγωνιστική και γ) σε πολυμορφισμούς των υποδοχέων της ντοπαμίνης. Άλλα φάρμακα όπως η βεραπαμίλη μπορεί να προκαλέσει αύξηση της PRL σε ποσοστό 8,5%. Τα οπιοειδή και η κοκαΐνη δρουν άμεσα στο υποδοχέα και προκαλούν υπερPRL. 
Όσον αφορά τα αντισυλληπτικά, σε παλαιότερες μελέτες είχε δειχθεί ότι 12-30% των γυναικών που ελάμβαναν δισκία παρουσίασαν μια μικρή αύξηση της PRL ενώ σε πρόσφατες, τα αποτελέσματα έδειξαν μικρή έως καθόλου αύξηση της PRL. Η θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα στην εμμηνόπαυση δεν επηρεάζει τα επίπεδα της PRL. Συμπερασματικά, στη φαρμακευτικής αιτιολογίας ασυμπτωματική υπερPRL δεν συνιστάται αντιμετώπιση παρά μόνο όπου είναι εφικτό, να γίνεται αλλαγή του φαρμάκου που την προκαλεί. Σε μελέτες που χορηγήθηκαν αγωνιστές ντοπαμίνης για την αντιμετώπιση της υπερPRL, παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων PRL σε ποσοστό 75% αλλά με παράλληλη επιδείνωση του υποκείμενου ψυχιατρικού νοσήματος. Σε ασθενείς με μακροχρόνιο υπογοναδισμό, κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση οιστρογόνων ή τεστοστερόνης.
Η  Υπερπρολακτιναιμία αφορά σε λιγότερο από 1% του γενικού πληθυσμού και στο 5-14% των γυναικών που εμφανίζουν δευτεροπαθή αμηνόρροια.  Περίπου το 75% των ασθενών που εμφανίζουν γαλακτόρροια και αμηνόρροια έχουν υπερπρολακτιναιμία. Από αυτές τις ασθενείς, περίπου το 30% έχουν αδενώματα που εκκρίνουν προλακτίνη-Προλακτινώματα.


Επιδημιολογικά στοιχεία προλακτινωμάτων:
Τα Προλακτινώματα αποτελούν περίπου το 40% των υποφυσιακών αδενωμάτων. Ο επιπολασμός τους είναι 100 έως 500 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε διάφορες μελέτες. Εμφανίζονται 10 φορές συχνότερα στις γυναίκες από ότι στους άνδρες στις ηλικίες 20 έως 50 ετών ενώ μετά την 5η δεκαετία της ζωής η συχνότητα εμφάνισής τους είναι παρόμοια στα δύο φύλα. Σε μια μελέτη 81.449 κατοίκων του Banbury στο Oxfordshire του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Fernandez et al. προσδιόρισαν τη συχνότητα εμφάνισης των αδενωμάτων υπόφυσης να υπάρχει σε 77,6 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, με την πλειοψηφία των περιπτώσεων (57%, ή 44,4 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού) να αφορούν προλακτινώματα. Επίσης καθορίστηκε ότι τα προλακτινώματα αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο ποσοστό εκ των αδενωμάτων της υπόφυσης σε άτομα μέχρι την ηλικία των 60 χρόνων, με την επίπτωσή τους να αφορά το 75% των αδενωμάτων της υπόφυσης που αφορούσαν σε άτομα ηλικίας έως 20 ετών, και το 61% των αδενωμάτων της υπόφυσης σε άτομα μεταξύ των ηλικιών 20 και 60 ετών. Επιπλέον, τα προλακτινώματα αντιπροσώπευαν το 76% των αδενωμάτων υπόφυσης στις γυναίκες, αν και στους άνδρες, η πλειοψηφία των αδενωμάτων υπόφυσης (57%) ήταν μη λειτουργικά αδενώματα.


Μεταξύ των ασθενών με προλακτινώματα, το 60% των ανδρών παρουσιάζουν μακροπρολακτινώματα, ενώ το 90% των γυναικών παρουσιάζουν μικροπρολακτινώματα. Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνδρες ασθενείς συχνά εμφανίζονται πολύ αργότερα για να διερευνηθούν για υπογοναδισμό από ό,τι οι γυναίκες ασθενείς που εμφανίζονται πολύ νωρίτερα λόγω αμηνόρροιας.
Απεικόνιση προλακτινωμάτων. 
Η Μαγνητική τομογραφία (MRΙ) αποτελεί την απεικονιστική μέθοδο επιλογής για την κατάδειξη παθολογίας στη περιοχή της υποφύσεως. Τα μικροαδενώματα συνήθως εμφανίζονται ως υπόπυκνες περιοχές σε σχέση με την υπόλοιπη υπόφυση σε λήψη Τ1-μαγνητικού σήματος.
Μετά τη χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού η φυσιολογική υπόφυση προσλαμβάνει γρηγορότερα και πιό έντονα από ότι το αδένωμα. Το αδένωμα επομένως εμφανίζεται ως υπόπυκνη περιοχή σε σχέση με την αυξημένη πρόσληψη της φυσιολογικής υπόφυσης.
Η επιτυχής απεικόνιση μικρού μεγέθους υποφυσιακών αδενωμάτων επιτυγχάνεται με δυναμικές λήψεις μετά ταχεία έγχυση σκιαγραφικού υλικού, όπου οβελιαίες τομές ανά 3 mm λαμβάνονται σε 20 και 30 sec μετά τη ταχεία έγχυση σκιαγραφικού για πρώιμη απεικόνιση του μίσχου της υποφύσεως. Αυτό ακολουθείται απο σταδιακή απεικόνιση του πρόσθιου λοβού της υποφύσεως από το μίσχο προς την περιφέρεια που συμβαίνει μέσα σε 80 sec μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.
Η μεγίστη πρόσληψη των αδενωμάτων της υποφύσεως καθυστερεί και κυμαίνεται απο 60-200 sec μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού. Μικροαδενώματα της υποφύσεως επομένως απεικονίζονται καλλίτερα στη πρώιμη φάση μετά χορήγηση σκιαγραφικού σε δυναμικές λήψεις ως υπόπυκνες περιοχές. Τα αδενώματα της υποφύσεως αποκτούν τη μεγίστη πρόσληψη αργότερα και επιδεικνύουν καθυστερημένη ελάττωση σήματος από ότι η φυσιολογική υπόφυση.
Τα αδενώματα διακρίνονται σε μικροαδενώματα που έχουν διάμετρο μικρότερη των 10 mm, ενώ τα υπόλοιπα εμπίπτουν στην κατηγορία των μακροαδενωμάτων. Ανάλογα με το μέγεθος και τη διηθητική τους ανάπτυξη διαχωρίζονται σε 4 κατηγορίες (grade Ι έως IV κατά Hardy). Η εκτίμηση του μεγέθους γίνεται από την απεικόνιση. Οι όγκοι grade I είναι μικροαδενώματα περιορισμένα στο τουρκικό εφίππο. Είναι δύσκολα αναγνωρίσιμα, όταν έχουν διάμετρο μικρότερη των 3 mm. Οι όγκοι grade II αποτελούν ενδοεφιππιακά μακροαδενώματα που προκαλούν διάταση και λέπτυνση του εδάφους του τουρκικού εφιππίου. Τα αδενώματα grade III και ΙV είναι διηθητικά. Τα πρώτα προκαλούν διάβρωση του εφιππίου, ενώ τα δεύτερα, εκτεταμένη καταστροφή του οστού και έχουν παρεφιππιακή επέκταση. Ανάλογα με το βαθμό υπερεπιφιππιακής προβολής οι δύο τελευταίες κατηγορίες χαρακτηρίζονται ως Α, Β, C, D και E, με σημεία αναφοράς το οπτικό χίασμα και την τρίτη κοιλία. 
Κλινική εικόνα.
Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει συμπτώματα οφειλόμενα στην υπερPRL και συμπτώματα οφειλόμενα στον όγκο του αδενώματος. Τα αδενώματα που είναι μεγαλύτερα από 1 cm χαρακτηρίζονται ως μακροαδενώματα και είναι συχνότερα στους άνδρες. Ανάλογα λοιπόν με το μέγεθος του προλακτινώματος μπορεί να εμφανιστούν κεφαλαλγίες, διαταραχές της όρασης, νευρολογικά συμπτώματα από πίεση ή διήθηση κρανιακών νεύρων και συμπτώματα οφειλόμενα σε ανεπάρκειες των υπολοίπων υποφυσιακών ορμονών.
Επιπλοκές που αφορούν και μπορεί να εμφανιστούν σε ένα προλακτίνωμα περιλαμβάνουν:
1) Απώλεια της όρασης. Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, ένα προλακτίνωμα μπορεί να αυξηθεί αρκετά σε μέγεθος και να συμπιέσει το οπτικό νεύρο. Η απώλεια όρασης εξαρτάται από το ποιο τμήμα του νεύρου επηρεάζεται. Εάν συμπιεστεί το τμήμα του νεύρου μεταξύ του οφθαλμού και του χιάσματος, το αποτέλεσμα είναι απώλεια όρασης στο ένα μάτι. Εάν συμπιεστεί τμήμα του νεύρου μετά το χίασμα, τότε έχουμε απώλεια όρασης στο ρινικό ημιμόριο του ενός οφθαλμού και στο κροταφικό του ετέρου (ομώνυμος ημιανοψία). Πίεση στο χίασμα του οπτικού νεύρου, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον αδένα, οδηγεί σε απώλεια της όρασης στα κροταφικά ημιμόρια του οπτικού πεδίου (ετερώνυμος κροταφική ημιανοψία) και αυτή είναι η πιο συνηθισμένη επιπλοκή από τα μακροαδενώματα. 
2) Υποφυσιακή Ανεπάρκεια. Τα μεγάλα προλακτινώματα, μπορούν να ασκήσουν πίεση στην κανονική υπόφυσης και έτσι να προκληθεί δυσλειτουργία των άλλων ορμονών που ελέγχονται από την υπόφυση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υποθυρεοειδισμού, επινεφριδιακής ανεπάρκειας και ανεπάρκειας αυξητικής ορμόνης.
3) Οστεοπόρωση. Τα αυξημένα επίπεδα προλακτίνης μπορεί να μειώσουν την παραγωγή των οιστρογόνων και της τεστοστερόνης, με αποτέλεσμα την μειωμένη οστική πυκνότητα και τον αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης.
4) Επιπλοκές της εγκυμοσύνης. Κατά τη διάρκεια μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης, παρατηρείται αύξηση των οιστρογόνων. Σε μια γυναίκα με ένα μεγάλο προλακτίνωμα, αυτά τα υψηλά επίπεδα των οιστρογόνων μπορεί να προκαλέσουν την ραγδαία αύξηση του όγκου του προλακτινώματος.
5) Αποπληξία της υπόφυσης. Ευτυχώς μπορεί να συμβεί σπάνια και αποτελεί επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση. Είναι συνήθως συνέπεια οξείας αιμορραγίας εντός του όγκου, προκαλώντας αιφνίδιο πονοκέφαλο, απώλεια της όρασης, διπλωπία και υποφυσιακή ανεπάρκεια.
Θεραπεία.
Θεραπευτικοί στόχοι.
Οι κύριοι θεραπευτικοί στόχοι σε ασθενείς με προλακτινώματα είναι:
α) Η ομαλοποίηση των υψηλών επιπέδων της προλακτίνης και των επιπλοκών της (θεραπεία του υπογοναδισμού, της υπογονιμότητας και της ανικανότητας και πρόληψη της οστεοπόρωσης).
β) Ο έλεγχος του μεγέθους του όγκου ώστε να προληφθούν διαταραχές των οπτικών πεδίων, η λειτουργία των εγκεφαλικών συζυγιών και ο πανυποφυσισμός.
γ) Η πρόληψη ή ακόμη και η βελτίωση της λειτουργίας της υπόφυσης
δ) Η πρόληψη πιθανής υποτροπής ή επέκτασης της νόσου.
Οι θεραπευτικοί στόχοι είναι παρόμοιοι στα μικρο- και μακροαδενώματα ωστόσο για τα περισσότερα μικροαδενώματα, ο έλεγχος του μεγέθους είναι λιγότερο κλινικά σημαντικός επειδή αυτά δεν προκαλούν νευρολογικές εκδηλώσεις ενώ σπάνια αυξάνουν σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου. Σε σειρά μελετών που συμμετείχαν 139 γυναίκες με μικροαδενώματα και οι οποίες παρακολουθήθηκαν για 8 χρόνια χωρίς να λάβουν αγωγή, μόνο 9 (7%) από αυτές παρουσίασαν αύξηση του μεγέθους του αδενώματος. Αντίθετα, στα μακροαδενώματα ο έλεγχος του μεγέθους του όγκου αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και η αποκατάσταση της γοναδικής λειτουργίας δευτερεύοντα στόχο.
Ενδείξεις για θεραπεία.
Όλα τα μακροαδενώματα και τα συμπτωματικά μικροαδενώματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με σκοπό την ομαλοποίηση των επιπέδων της PRL, τη σμίκρυνση του αδενώματος και τη βελτίωση της γοναδικής λειτουργίας. Στις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας με ασυμπτωματικά μικροπρολακτινώματα και σε αυτές που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση συνιστάται παρακολούθηση με περιοδικούς προσδιορισμούς της PRL και απεικονιστικό έλεγχο. 
Θεραπευτικές επιλογές.
Τα προλακτινώματα εκτός από λίγες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο φαρμακευτικά με αγωνιστές της ντοπαμίνης. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν τη σύνθεση και την απελευθέρωση της PRL και η μακροχρόνια χορήγησή τους μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των λακτοτρόπων κυττάρων, περιαγγειακή ίνωση και μείωση του αδενώματος.
Τα παράγωγα της εργοταμίνης (βρωμοκρυπτίνη και καμπεργολίνη) και η κιναγολίδη χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια στην αντιμετώπιση της υπερPRL. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ναυτία, έμετοι, ζάλη και ορθοστατική υπόταση. Πρόσφατα υπήρχαν αναφορές για αυξημένη συχνότητα εμφάνισης βαλβιδοπάθειας σε ασθενείς που ελάμβαναν παράγωγα της εργοταμίνης. Η βλάβη οφείλετο στη μιτογόνο δράση που ασκείται με την ενεργοποίηση των 2Β σεροτονονικών υποδοχέων στις καρδιακές βαλβίδες και είχε θετική γραμμική συσχέτιση με τη συνολική δόση καμπεργολίνης.
Γιαυτό προτάθηκε σε ασθενείς που λαμβάνουν μεγάλες δόσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 300 mg συνολικά) εκτός από τη συνήθη κλινική εξέταση να γίνεται και υπερηγραφική εκτίμηση. 
Η αποτελεσματικότητα των αγωνιστών ντοπαμίνης εξαρτάται από το μέγεθος του αδενώματος. Σε μια μελέτη που συμμετείχαν ασθενείς με μικροπρολακτινώματα η θεραπεία με καμπεργολίνη για 12 έως 24 μήνες αποκατέστησε τα επίπεδα προλακτίνης στο 95% και τη γοναδική λειτουργία στο 82%30. Σε άλλη μελέτη που συμμετείχαν 26 ασθενείς με μακροπρολακτινώματα, μετά από 6 μήνες θεραπείας το 81% των ασθενών είχε φυσιολογικές τιμές προλακτίνης και το 92% παρουσίασε σημαντική μείωση του μεγέθους του αδενώματος. Οι συνήθεις θεραπευτικές δόσεις της καμπεργολίνης είναι 0,25-3 mg/εβδομάδα αλλά περιστασιακά μπορεί να απαιτηθούν και δόσεις μεγαλύτερες από 10 mg/εβδομάδα.
Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί η καμπεργολίνη είναι πιο αποτελεσματική από τη βρωμοκρυπτίνη αλλά πιθανά αυτό να σχετίζεται με μεγαλύτερη συγγένεια της με τους υποδοχείς ντοπαμίνης. Επιπλέον, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας με καμπεργολίνη είναι λιγότερες και η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία καλύτερη.
Δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρίνουν άμεσα την αποτελεσματικότητα των δύο αγωνιστών στη μείωση του όγκου. Ωστόσο κάποιες μελέτες αναφέρουν σμίκρυνση του αδενώματος κατά 50%, στα 2/3 των ασθενών με βρωμοκρυπτίνη και αντίστοιχα στο 90% των ασθενών με καμπεργολίνη.
Σε μια αναδρομική μελέτη 272 γυναικών με υπερπρολακτιναιμία στη Σουηδία, εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα των αγωνιστών ντοπαμίνης σε διάφορες παραμέτρους. Μετά από παρακολούθηση περίπου 10 χρόνων, το 94% των γυναικών παρουσίασε πλήρη αποκατάσταση της εμμήνου ρύσεως, το 94% εξάλειψη της γαλακτόρροιας, το 71% επαναφορά στα φυσιολογικά των επιπέδων της PRL και το 80% ολική ή μερική σμίκρυνση του αδενώματος.
Συμπερασματικά, οι αγωνιστές της ντοπαμίνης και ειδικά η καμπεργολίνη αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στα προλακτινώματα. Είναι αποτελεσματική όσο αφορά τους στόχους της θεραπείας, δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες και η συμμόρφωση των ασθενών είναι μεγάλη.
Παρακολούθηση.
Μετά την έναρξη θεραπείας με αγωνιστές της ντοπαμίνης η παρακολούθηση σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνει α) περιοδική μέτρηση προλακτίνης ξεκινώντας ένα μήνα μετά τη θεραπεία για να καθοριστεί η δόση της αγωγής β) επανάληψη της MRI μετά από 1 έτος. Εάν πρόκειται για μακροπρολακτίνωμα ή τα επίπεδα προλακτίνης αυξάνουν παρά την αγωγή ή ο ασθενής παρουσιάσει νέα συμπτώματα τότε η MRI γίνεται ενωρίτερα γ) έλεγχος οπτικών πεδίων σε ασθενείς με μακροαδενώματα που επεκτείνονται κοντά στο οπτικό χίασμα και δ) εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών της υπερπρολακτιναιμίας π.χ μέτρηση οστικής πυκνότητας.
Μετά από 2 έτη θεραπείας με αγωνιστή ντοπαμίνης και εφόσον οι τιμές προλακτίνης είναι χαμηλές και στην MRI (με γαδολίνιο) υπάρχει σαφής μείωση του όγκου μπορεί να γίνει προσπάθεια σταδιακής μείωσης της δόσης ή και διακοπή της αγωγής. Σε ασθενείς που διακόπτουν την αγωγή, η παρακολούθηση περιλαμβάνει έλεγχο των επιπέδων προλακτίνης κάθε 3 μήνες για τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια ανά έτος. Απεικονιστικός έλεγχος με MRI συνιστάται μόνο εάν η PRL αυξηθεί επάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί αύξηση του
μεγέθους του όγκου χωρίς παράλληλη αύξηση των επιπέδων της PRL.
Η πιθανότητα υποτροπής μετά τη διακοπή της θεραπείας ποικίλει από 26-69%. Εξαρτάται από το μέγεθος του αδενώματος και τα επίπεδα προλακτίνης κατά τη διάγνωση. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασθενών που ενώτο μέγεθος του αδενώματος δεν αυξήθηκε όμως οι ασθενείς σε ποσοστό 28% παρουσίασαν υπογοναδισμό. Αυτό σημαίνει πως η μακροχρόνια θεραπεία σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη.
Αντίσταση στους αγωνιστές ντοπαμίνης.
Ως αντίσταση στους αγωνιστές ντοπαμίνης ορίζεται η μη ικανοποιητική απάντηση στη φαρμακευτική αγωγή (ομαλοποίηση επιπέδων PRL και σμίκρυνση του όγκου ≥ 50%). Μη ομαλοποίηση των επιπέδων PRL απαντάται στο 25% των ασθενών με βρωμοκρυπτίνη και στο 10-15% των ασθενών με καμπεργολίνη. Ανεπαρκής σμίκρυνση του όγκου ≤ 50% απαντάται στο 33% των ασθενών με βρωμοκρυπτίνη και στο 10-15% των ασθενών με καμπεργολίνη.
Οφείλεται σε σημαντική μείωση του αριθμού των D2 υποδοχέων στην κυτταρική μεμβράνη των λακτοτρόπων κυττάρων λόγω μειωμένης μεταγραφής του γονιδίου αυτών καθώς και μείωση της G πρωτεΐνης που συνδέει τον D2 υποδοχέα με την αδενυλκυκλάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται αύξηση της δοσολογίας του φαρμάκου στη μέγιστη ανεκτή δόση ή χορήγηση άλλου αγωνιστή. Επί μη επίτευξης ικανοποιητικού αποτελέσματος συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση. Επί αποτυχίας και της χειρουργικής αντιμετώπισης ή σε κακοήθη προλακτινώματα εφαρμόζεται η στερεοτακτική ακτινοβολία. Τα επίπεδα προλακτίνης επιστρέφουν στο φυσιολογικό στο 1/3 των περιπτώσεων αν και απαιτούνται περισσότερο από 10 χρόνια για τη μέγιστη δράση της ακτινοβολίας.
Θεραπείες σε πειραματικό στάδιο
1) Ανάλογα σωματοστατίνης.
Συνήθως χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των αδενωμάτων που εκκρίνουν αυξητική ορμόνη και εκφράζουν υποδοχείς SSTR5 και SSTR2 στην επιφάνεια των κυττάρων. Παρόλο που σε in vitro μελέτες υπήρξε απάντηση των αδενωμάτων στην οκτρεοτίδη και τη σωματοστατίνη αυτό δεν κατέστη δυνατό να αποδειχθεί σε ασθενείς με προλακτινώματα. Τα προλακτινώματα εκφράζουν κυρίως SSTR5 υποδοχείς και φαίνεται πως νέα ανάλογα όπως η πασιρεοτίδη η οποία έχει μεγαλύτερη συγγένεια με τους υποδοχείς SSTR1, SSTR3 και SSTR5 αναμένεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ανθεκτικά προλακτινώματα στο μέλλον.
2) Εκλεκτικοί τροποποιητές των υποδοχέων των οιστρογόνων.
Τα οιστρογόνα πιθανά διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη ενός υποπληθυσμού λακτοτρόπων όγκων. Σε πειραματόζωα που χορηγήθηκε ένας καινούργιος ανταγωνιστής των οιστρογονικών υποδοχέων (Fulvestrant) παρατηρήθηκε μείωση της προλακτίνης κατά 88% και τη μείωση του όγκου του αδενώματος κατά 41%. Η χορήγηση όμως ταμοξιφαίνης για 5 ημέρες σε 8 ασθενείς με γιγάντια διηθητικά προλακτινώματα είχε μέτριο αποτέλεσμα στη μείωση των επιπέδων της PRL47. Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση ίσως φανεί χρήσιμη για εκείνα τα προλακτινώματα που εμφανίζουν μεγάλη ευαισθησία στα οιστρογόνα.
3) Υβριδικά μόρια.
Έχουν αναπτυχθεί μόρια που περιλαμβάνουν στοιχεία αγωνιστών ντοπαμίνης και σωματοστατίνης. Αυτά τα μόρια έχουν εκλεκτική δράση στους υποδοχείς SSTR2 και στους D2 υποδοχείς. Σε in vitro μελέτες βρέθηκε πως το ΒΙΜ23Α387 ένα υβριδικό μόριο μείωσε την προλακτίνη σε σημαντικό βαθμό. Αναμένονται μελέτες σε ανθρώπους στο μέλλον.
4) Ανταγωνιστές υποδοχέων προλακτίνης.
Πρόκειται για θεραπευτικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αναστείλουν τη δράση της PRL και κατά συνέπεια να βελτιώσουν την κλινική εικόνα σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα PRL. Ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ακόμη η αποτελεσματικότητα τους στην πράξη. Τέλος, η γονιδιακή θεραπεία μπορεί να αποτελέσει μια θεραπευτική επιλογή στο μέλλον αλλά ακόμα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο ερευνητικό στάδιο.
Επιθετικά Προλακτινώματα.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα διηθητικά και τα κακοήθη προλακτινώματα. Ως κακόηθες ορίζεται κάθε προλακτίνωμα με μεταστάσεις εντός ή εκτός του ΚΝΣ. Είναι σπάνιο και έχουν περιγραφεί πολύ λίγες περιπτώσεις παγκοσμίως. Δεν υπάρχει κάποιος ειδικός αιματολογικός δείκτης για τη διάγνωση του και ιστολογικά δεν μπορεί να διαχωριστεί από το αδένωμα. Ως διηθητικά χαρακτηρίζονται τα προλακτινώματα που παρά την καλοήθη σύστασή τους υποτροπιάζουν συχνά ή είναι ανθεκτικά στη φαρμακευτική αγωγή.
Από μοριακές και ανοσοϊστοχημικές μελέτες έχει βρεθεί ότι τα διηθητικά προλακτινώματα έχουν υψηλότερο δείκτη Κi-67/MIB-139 και φέρουν συχνότερα τον πολυμορφισμό ΑΑ στο γονίδιο της αδενυλκυκλάσης Α/γουανίνης G. Χρειάζονται όμως περισσότερες μελέτες για να γίνει δυνατή η διάκριση τους από τα καλοήθη αδενώματα.
Η θεραπεία αποτελεί πρόκληση και το προσδόκιμο επιβίωσης είναι λιγότερο από 1 έτος. Απαιτείται συνήθως συνδυαστική αντιμετώπιση με χειρουργική επέμβαση και εξωτερική ακτινοβολία ενώ τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας είναι φτωχά. Υπάρχουν λίγες αναφορές για αποτελεσματικότητα της τεμοζολομίδης στην αντιμετώπιση κακοήθους προλακτινώματος. Πρόκειται για χημειοθεραπευτικό παράγοντα που χρησιμοποιείται στη θεραπεία του γλοιοβλαστώματος και σε κάποιους νευροενδοκρινείς όγκους. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξαρτάται από την έκφραση της πρωτεΐνης MGMT. Η μη ανταπόκριση μετά από 3 θεραπευτικούς κύκλους δείχνει αντοχή στη θεραπεία. Δυστυχώς η αρχική απάντηση στην τεμοζολαμίδη δε συνοδεύεται από μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου αφού μελέτες έδειξαν υποτροπή μετά από 6 μήνες θεραπείας.
Προλακτίνωμα και Κύηση.
Η κύηση αποτελεί μια ιδιαίτερη κατάσταση που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. Γενικά σε ασθενείς με προλακτινώματα συστήνεται η αποφυγή εγκυμοσύνης και η λήψη προφυλάξεων μέχρι να ομαλοποιηθούν τα επίπεδα PRL και να ελεγχθεί το μέγεθος του όγκου. Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες, στις ασθενείς που λαμβάνουν αγωνιστές ντοπαμίνης πριν την εγκυμοσύνη θα πρέπει να γίνει διακοπή της αγωγής αμέσως με την τεκμηρίωση της κύησης. Σε επιλεγμένες ασθενείς με μακροαδενώματα στις οποίες ο όγκος είναι διηθητικός ή βρίσκεται πλησίον του οπτικού χιάσματος, ίσως είναι φρόνιμη η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια του χορηγούμενου φαρμάκου. Η βρωμοκρυπτίνη είναι μια ουσία που περνά τον πλακούντα και γι αυτό θα ήταν προτιμότερο να χορηγείται μετά την 4η εβδομάδα κύησης (πρώιμη οργανογένεση). Μέχρι σήμερα έχει χορηγηθεί σε περισσότερες από 6000 εγκυμονούσες χωρίς να έχει παρατηρηθεί αύξηση των αυτόματων αποβολών ή γενετικών ανωμαλιών στα έμβρυα. Πολύ λιγότερες μελέτες υπάρχουν για την καμπεργολίνη (~400 εγκυμονούσες) που ωστόσο φαίνεται πως είναι εξίσου ασφαλής.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η παρακολούθηση των ασθενών με προλακτινώματα γίνεται μόνο με τη διενέργεια οπτικών πεδίων και MRI (χωρίς σκιαγραφικό).
Τα μικρά αδενώματα σπάνια αυξάνουν σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της κύησης (2,6% των ασθενών) και έτσι η MRI δεν είναι απαραίτητη παρά μόνο σε περιπτώσεις που αναφέρονται κεφαλαλγίες ή διαταραχές της όρασης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του όγκου, συνιστάται επανέναρξη της φαρμακευτικής αγωγής.
Όσον αφορά τα μακροαδενώματα, αυτά που έχουν αντιμετωπισθεί χειρουργικά ή έχουν ακτινοβοληθεί συμπεριφέρονται συνήθως σαν μικροαδενώματα (2,8% των ασθενών μπορεί να παρουσιάσουν αύξηση του όγκου). Σε αυτά που δεν έχει γίνει καμία θεραπευτική παρέμβαση υπάρχει πιθανότητα αύξησης του μεγέθους στο 31% των περιπτώσεων γι’ αυτό επιβάλλεται η τακτική κλινική εξέταση και η διενέργεια οπτικών πεδίων.
Χειρουργική αντιμετώπιση προλακτινωμάτων.
Σε γενικές γραμμές η χειρουργική θεραπεία των προλακτινωμάτων ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις: α) σε ασθενείς που εμφανίζουν επιπλοκές (side effects) από την φαρμακευτική αγωγή (intolerant), β) σε ασθενείς που ενώ βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή δεν αναφέρουν βελτίωση των συμπτωμάτων τους, που πιστοποιείται από τα παραμένοντα υψηλά επίπεδα της προλακτίνης στο αίμα (resistant) και γ) σε ασθενείς που ενώ βρίσκονται σε φαρμακευτική αγωγή παρουσιάζουν αύξηση του μεγέθους του αδενώματος (resistant). Επίσης η χειρουργική θεραπεία μπορεί να επιλεγεί, σαν αρχική και μόνη θεραπεία αντιμετώπισης ενός προλακτινώματος, σε νέους ασθενείς με μικρού μεγέθους προλακτινώματα, που ενδεχομένως επιθυμούν την αποκατάσταση (restoration) της γονιμότητας αποφεύγοντας τη μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ποσοστά ίασης των ασθενών είναι ιδιαίτερα υψηλά (πάνω από 90%).
Η Διασφηνοειδική αφαίρεση του αδενώματος είναι η προτιμώμενη χειρουργική θεραπεία σε ασθενείς με μικροπρολακτίνωμα και στους περισσότερους ασθενείς με μακροπρολακτίνωμα. Η Διακρανιακή προσπέλαση χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς με μεγάλη υπερεφιππιακή επέκταση. 
Ένας συνδυασμός χειρουργικής επέμβασης που ακολουθείται από μετεγχειρητική ιατρική θεραπεία με βρωμοκρυπτίνη χρησιμοποιείται σε ασθενείς με υπολειμματικούς όγκους ή σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα προλακτίνης παρά την αφαίρεση του αδενώματος. Γενικά ομαλοποίηση των επιπέδων της προλακτίνης αναφέρεται σε περίπου 70-75% των ασθενών. Τα ποσοστά υποτροπής φτάνουν το 17%. Αυτή η χειρουργική επέμβαση σχετίζεται με πολύ χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότητας (περίπου 0,3% και 0,4%, αντίστοιχα). Ωστόσο, τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με την εμπειρία του νευροχειρουργού και τη διάρκεια της παρακολούθησης. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν τον υποϋποφυσισμό, την αιμορραγία, την ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού, και τον άποιο διαβήτη. 
Σε ασθενείς με μακροπρολακτινώματα, ομαλοποίηση των επιπέδων της προλακτίνης παρουσιάζεται αρχικά σε περίπου 30% των ασθενών, και το ποσοστό υποτροπής είναι περίπου 15-20%. Τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του όγκου και το επίπεδο προλακτίνης. Όσο υψηλότερο το επίπεδο προλακτίνης τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ομαλοποίησης της προλακτίνης μετεγχειρητικά. Στα καλύτερα ιατρικά κέντρα, η χειρουργική επέμβαση διορθώνει τα επίπεδα της προλακτίνης στο 80% των ασθενών με τιμές προλακτίνης μετεγχειρητικά μικρότερες από 250 ng / ml. Ακόμη και σε ασθενείς με μεγάλους όγκους που δεν μπορούν να αφαιρεθούν πλήρως, η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να είναι σε θέση να ομαλοποιήσει τις τιμές της προλακτίνης στον ορό μετά την επέμβαση. 

Βιβλιογραφία:
1."Υπερπρολακτιναιμία - Προλακτίνωμα." Ανδρομάχη Βρυωνίδου, Νικόλαος Κλωνάρης, Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 2013- e-endocrinology.gr.
2."Prolactinomas." Glezer A, Bronstein MD., Endocrinol Metab Clin North Am. 2015 Mar;44(1):71-8. 
3."Aggressive pituitary adenomas—diagnosis and emerging treatments."Antonio Di Ieva, Fabio Rotondo, Luis V. Syro, Nature Reviews Endocrinology 10, 423–435 (2014).
4."Guidelines of the Pituitary Society for the diagnosis and management of prolactinomas." Casanueva FF, Molitch ME, Schlechte JA, Abs R, Bonert V, Bronstein MD, Clin Endocrinol (Oxf). 2006 Aug;65(2):265-73.
5."Hyperprolactinemia and prolactinomas." Mancini T1, Casanueva FF, Giustina A., Endocrinol Metab Clin North Am. 2008 Mar;37(1):67-99.
6."Update on prolactinomas. Part 2: Treatment and management strategies." Wong A, Eloy JA, Couldwell WT, Liu JK, J Clin Neurosci. 2015 Oct;22(10):1568-74.

Ενδοσπονδυλική δισκοκήλη (όζοι του Schmorl).

Οι όζοι του Schmorl αποτελούν καταδύσεις του μεσοσπονδυλίου δίσκου μέσα στα σώματα των σπονδύλων μέσω της τελικής σπονδυλικής πλάκας. Είναι συχνότεροι σε εφήβους ηλικίας 14-18 ετών, ιδιαίτερα αθλητικά δραστήριους. Παρατηρούνται στη θωρακική και οσφυική μοίρα της Σπνδυλικής Στήλης.  Οφείλουν το όνομά τους στον Christian Georg Schmor, ένα γερμανό παθολόγο ο οποίος τους περιέγραψε για πρώτη φορά το 1927.
Πιστεύεται ότι οι όζοι του Schmorl αναπτύσσονται στο έδαφος μικροτραυματισμών των σπονδύλων, αν και ο μηχανισμός δεν πλήρως κατανοητός. Μια πιο πρόσφατη μελέτη προτείνει πως ο πηκτοειδής πυρήνας ασκεί πίεση στο πιο αδύναμο τμήμα της τελικής πλάκας του σώματος του σπονδύλου. Έτσι σχηματίζεται ρωγμή στη σπογγώδη ουσία των σπονδύλων, διαμέσου της οποίας σιγά- σιγά δημιουργείται κήλη του πηκτοειδούς πυρήνα στη σπογγώδη ουσία του σπονδύλου και δημιουργούνται οι όζοι του Schmorl.
Υπάρχει επίσης μια ισχυρή προδιάθεση κληρονομικότητας οζίδια του schmorl (πάνω από το 70%). Αν και συχνά δεν συνδέονται με άλλες παθήσεις, οι όζοι του Schmorl τείνουν να εμφανίζονται πιο συχνά σε περιπτώσεις παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης, και ειδικότερα στην νόσο Scheuermann. Η οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (νόσος Scheuermann ή νεανική κύφωση) συνίσταται σε κύφωση της Σπονδυλικής Στήλης λόγω γωνίωσης των σπονδυλικών σωμάτων συνεπεία βλάβης των χόνδρινων αυξητικών ακραίων πλακών των σπονδύλων. Κληρονομείται με αυτοσωμική επικρατή κληρονομικότητα, εμφανίζεται όμως αρχικά κατά την ενηλικίωση και χαρακτηρίζεται από θωρακοοσφυϊκή κύφωση (αυξημένη κύρτωση της ράχης στη θωρακική περιοχή, η οποία αναφέρεται ορισμένες φορές ως «αποστρογγύλωση της πλάτης»). Η επίπτωση είναι περίπου 0,4%, ανεξαρτήτως φύλου.
Οι όζοι του Schmorl αποτελούν συχνά τυχαία ευρήματα στον απεικονιστικό έλεγχο. Ωστόσο, ο Hamanishi et al. μελετώντας 400 ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία και 106 μάρτυρες χωρίς πόνο στην μέση, ανέφερε ότι το 19% των ασθενών με οσφυαλγία είχε όζους του Schmorl, ενώ μόνο το 9% της ομάδας ελέγχου είχαν όζους του Schmorl. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι οι όζοι του Schmorl μπορεί να ευθύνονται για ένα σημαντικό αριθμό οσφυαλγιών. 
Γενικά οι όζοι του Schmorl μπορεί να προκαλέσουν οσφυαλγία, αλλά συνήθως, εκτός από δυσκαμψία της κατώτερης ΟΜΣΣ, διαδράμουν ασυμπτωματικά, αν και μπορεί να προδιαθέσουν σε πρώιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Ο πόνος γενικά εντοπίζεται στην περιοχή της Θωρακικής και της Οσφυικής ΜΣΣ και ανακουφίζεται με την ανάπαυση και τους χειρισμούς της σπονδυλικής στήλης. Είναι αρκετά έντονος, ώστε παρεμποδίζει τις αθλητικές δραστηριότητες.
Κλινικά παρατηρείται ευαισθησία στην πάσχουσα περιοχή, έντονος σπασμός των παρασπονδυλικών μυών, επιπέδωση της φυσιολογικής οσφυϊκής λόρδωσης και σημαντικός περιορισμός της πρόσθιας κάμψης της ΣΣ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι όζοι του Schmorl θα επηρεάσουν τόσο πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών που θα απαιτηθεί η χειρουργική αντιμετώπισή τους, είτε με την μορφή της διαδερμικής σπονδυλοπλαστικής είτε με επέμβαση οπίσθιας σπονδυλοδεσίας. 
Βιβλιογραφία:
1."Schmorl’s nodes", Kwaku A. Kyere, Khoi D. Than, Anthony C. Wang, Eur Spine J. 2012 Nov; 21(11): 2115–2121.
2."Schmorl's nodes: current pathophysiological, diagnostic, and therapeutic paradigms.", Mattei TA1, Rehman AA.,Neurosurg Rev. 2014 Jan;37(1):39-46.
3."Surgical management of a Schmorl's node in an Airedale Terrier and review of the literature.", Baltzer WI1, Hillebrand L, Smith TJ, Vet Comp Orthop Traumatol. 2012;25(2):167-71.

Όγκοι της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας.

Η γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία (cerebellopontine angle-CPA) είναι μια ανατομική δομή ανάμεσα στην παρεγκεφαλίδα και στη γέφυρα του εγκέφαλου. Είναι ουσιαστικά μια δεξαμενή που περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό, περιβάλλεται από αραχνοειδή μήνιγγα, και εντός της διατρέχουν κρανιακά νεύρα και αγγεία. Οι όγκοι της γεφυροπαραγκεφαλιδικής γωνίας αντιπροσωπεύουν το 5-10% όλων των ενδοκρανιακών όγκων. Οι περισσότεροι όγκοι είναι καλοήθεις όγκοι, με πάνω από το 85% να αφορούν αιθουσαία νευρινώματα (ακουστικά νευρινώματα), 5 - 10% μηνιγγιώματα, 2 - 5% επιδερμοειδείς και 1% αραχνοειδείς κύστεις. Κακοήθεις πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των νεοπλασμάτων της γωνίας.
Η συμπτωματολογία των όγκων της γεφυροπαραγκεφαλιδικής γωνίας δεν είναι πάντοτε η ίδια και εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του όγκου.
Τα πιο κοινά συμπτώματα των όγκων της γωνίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
*Απώλεια της ακοής - 95%
*Εμβοές - 80%
*Ίλιγγος/ αστάθεια - 60%
*Πονοκέφαλος - 25%
*Προσώπου υπαισθησία - 45%
*Διπλωπία - 10%
*Δυσκαταποσία, πάρεση φωνητικών χόρδων - 5%
*Ημίσπασμο προσώπου - 5%
*Οι ασθενείς με μεγαλύτερους όγκους μπορεί να εμφανίσουν προσβολή όλων των κατώτερων εγκεφαλικών συζυγιών, αποφρακτικό υδροκέφαλο και συμπτώματα  συμπίεσης του εγκεφαλικού στελέχους.
Οι εξεργασίες της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας  μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες, με βάση τα χαρακτηριστικά της  απεικόνισής τους στην Μαγνητική Τομογραφία
*την ενίσχυση ή όχι της μάζας με φάρμακο.
*το σήμα της μάζας στις Τ1 ακολουθίες.
*την πυκνότητά τους συγκριτικά με το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
Mε ενίσχυση της μάζας-πρόσληψη φαρμάκου εμφανίζονται:
-ακουστικό νευρίνωμα : ~ 80% των μαζών της CPA
-μηνιγγίωμα : ~ 10% των μαζών της CPA.
-σβάννωμα του τριδύμου νεύρου.
-σβάννωμα προσωπικού νεύρου.
-επενδύμωμα.
-μετάσταση, π.χ. μαστού,πνεύμονα, κακοήθες μελάνωμα.
Μάζα υψηλού σήματος στις Τ1 ακολουθίες συνηθως είναι:
-αιμορραγικό ακουστικό νευρίνωμα.
-νευροεντερική κύστη.
-θρομβωμένο ανεύρυσμα.
-λίπωμα.
Με πυκνότητα εγκεφαλονωτιαίου υγρού συνήθως εμφανίζονται:
-επιδερμoειδείς κύστεις: ~ 5% των μαζών της CPA.
-αραχνοειδείς κύστεις.
Η αντιμετώπιση των όγκων αυτών είναι κυρίως χειρουργική.
Οι χειρουργικές προσεγγίσεις ποικίλλουν ανάλογα με την παθολογική οντότητα και το μέγεθος του όγκου, καθώς και την συμμετοχή των παρακείμενων δομών. Αν και η πλήρης εκτομή είναι εφικτή για τις περισσότερες περιπτώσεις, η συμμετοχή των γύρω δομών μπορεί να επιφέρει αδικαιολόγητη νοσηρότητα εάν η πλήρης εκτομή επιχειρηθεί. Οι κυριότερες χειρουργικές προσπελάσεις για την γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία περιλαμβάνουν την διαλαβυρινθιακή (translabyrinthine), την υπινιακή (retrosigmoid), και την υποκροταφική προσπέλαση (subtemporal approach). Περιστασιακά, αυτές οι κρανιοτομές μπορούν να συνδυαστούν σε πρώτο ή και σε δεύτερο χειρουργικό χρόνο.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι βλάβες της γεφυροπαραγκεφαλιδικής γωνίας ήταν δύσκολο να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν. Πράγματι, το ποσοστό θνησιμότητας για τις επεμβάσεις  στον οπίσθιο βόθρο πλησίασε το 50%. Ωστόσο, οι επαναστατικές εξελίξεις στην νευροακτινολογία και στις χειρουργικές τεχνικές έχουν κάνει αυτές τις βλάβες πλέον αντιμετωπίσιμες με αποδεκτή νοσηρότητα και πολύ χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας. Παρόλα αυτά η εντόπιση ζωτικών νευρολογικών δομών στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση και σωστό σχεδιασμό της θεραπείας για να αποφευχθεί η άσκοπη νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Μεγαλακρία.

Η μεγαλακρία ή ακρομεγαλία είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση, που προκαλείται από την παρουσία υπερβολικής ποσότητας στο αίμα της αυξητικής ορμόνης, (GH= Growth Hormone). Η ορμόνη αυτή φυσιολογικά απελευθερώνεται από την υπόφυση. Η αυξητική ορμόνη δια μέσου του αίματος μεταφέρεται παντού στο σώμα. Στα παιδιά παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του σώματος, των μυών, των οστών και για το ύψος που θα έχουν. Στους ενήλικες έχει ιδιαίτερη σημασία για τα επίπεδα ενέργειας, τη μυϊκή δύναμη, την υγεία των οστών και γενικά για την ευεξία τους. Όταν στα παιδιά υπάρχει υπερβολικά μεγάλη παραγωγή αυξητικής ορμόνης, προκαλείται γιγαντισμός. Ο γιγαντισμός είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση. Η ακρομεγαλία συμβαίνει κυρίως σε μεσήλικες άνδρες και γυναίκες. Το συχνότερο αίτιο της νόσου (περίπου 95%) είναι το καλόηθες σωματοτρόφο αδένωμα της υπόφυσης. Η παθολογική ανάπτυξη εντοπίζεται πρώτα στα πέλματα και τις παλάμες όπου οι μαλακοί ιστοί αναπτύσσουν οίδημα. Η σπάνια αυτή νόσος αφορά συνήθως μέσης ηλικίας ενήλικες. Εάν η νόσος παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση, ο ασθενής μπορεί να αναπτύξει σημαντική νοσηρότητα ή και θάνατο. 

Η ετυμολογία του όρου προέρχεται από τις λέξεις: "μεγάλος" + "άκρος", και σημαίνει μεγέθυνση των άκρων (δηλαδή των χεριών, των ποδιών, αλλά και του προσώπου). Ο αγγλικός όρος acromegaly είναι ένα γλωσσικό δάνειο από την ελληνική γλώσσα. Η πρώτη πλήρης περιγραφή της κλινικής εικόνας του συνδρόμου έγινε το 1886 από ένα νεαρό Γάλλο νευρολόγο, τον Pierre Marie. Δημοσίευσε στο περιοδικό Revue de Medicine δύο περιπτώσεις δικών του ασθενών και πρότεινε για τη νόσο τους το όνομα μεγαλακρία (“acromegaly”). Πίστευε ότι η νόσος ήταν αποτέσμα μιας διαταραχής της διατροφής και δεν έκανε καμία συσχέτισή της με την υπόφυση. Αργότερα υπέθεσε οτι μπορεί να οφείλεται σε μια διαταραχή της υποφυσιακής λειτουργίας. Περίπου 15 χρόνια αργότερα οι Benda και συν. υπέθεσαν ότι υπερτροφία ή υπερπλασία ηωσινοφιλικών κυττάρων της υπόφυσης, που υπερλειτουργούν, είναι το αίτιο της μεγαλακρίας και αργότερα τεκμηρίωσαν ότι την προκαλεί ένα αδένωμα της υπόφυσης, που αποτελείται από τέτοιου είδους κύτταρα. Την ίδια εποχή και οι Cushing, Davidoff και Bailey ανέφεραν τη σχέση της μεγαλακρίας με αδένωμα της υπόφυσης. Το 1906 καταγράφεται ο πρώτος ασθενής, του H. Cushing, που υποβλήθηκε σε διαμετωπιαία ολική υποφυσεκτομή, με επακόλουθο την υποστροφή των εκδηλώσεων της νόσου. Ο ασθενής έζησε μέχρι το 1930.
Η Αυξητική ή Σωματοτρόπος Ορμόνη (GH, Growth Hormone) είναι μια ορμόνη που εκκρίνεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Έχει αναβολική δράση και προάγει την ανάπτυξη του σώματος. Είναι μια πεπτιδική ορμόνη, με δομικές ομοιότητες με την προλακτίνη και τη γαλακτογόνο πλακουντιακή ορμόνη.
Η έκκριση της βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του υποθαλάμου. Τα υποθαλαμικά νευρικά κύτταρα παράγουν δύο ορμόνες, που ελέγχουν την έκκριση της αυξητικής ορμόνης. Οι ορμόνες αυτές μεταφέρονται μέσω του πυλαίου αγγειακού συστήματος στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης, όπου ελέγχουν τη λειτουργία του. Η μια ορμόνη ονομάζεται σωματοεκλυτίνη (GHRH, Growth Hormone Releasing Hormone, ορμόνη εκλυτική της έκκρισης GH) και επάγει την έκκριση GH από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Η έκκρισή της δεν είναι συνεχής, αλλά γίνεται κατά αιχμές, οι οποίες προκαλούν αντίστοιχες αιχμές στην έκκριση της αυξητικής ορμόνης. Λόγω των εκκριτικών αυτών αιχμών, η συγκέντρωση της GH στο αίμα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και η μέτρησή της έχει μικρή, σχετικά, αξία. Η έκκριση GHRH είναι εντονότερη κατά τις πρώτες ώρες του ύπνου. Η άλλη ορμόνη ονομάζεται σωματοστατίνη και έχει ανασταλτική επίδραση στην έκκριση αυξητικής ορμόνης από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Σημειώνεται ότι η σωματοστατίνη δεν παράγεται μόνο από τον υποθάλαμο. Τα κύτταρα D του παγκρέατος εκκρίνουν επίσης σωματοστατίνη, που ασκεί ανασταλτική επίδραση στην έκκριση πολλών γαστρεντερικών ορμονών.
Η αυξητική ορμόνη ασκεί άμεσες επιδράσεις στα όργανα στόχους, αλλά και έμμεσες μέσω των σωματομεδινών. Οι σωματομεδίνες είναι ουσίες, η έκκριση των οποίων επάγεται από την αυξητική ορμόνη. Η κυριότερη από αυτές ονομάζεται σωματομεδίνη C ή IGF-I (αυξητικός παράγοντας τύπου ινσουλίνης, insulin like growth factor) και παράγεται από το ήπαρ με την επίδραση της αυξητικής ορμόνης.
Η αυξητική ορμόνη είναι μια ουσία με εντονότατη αναβολική δράση στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Επάγει την πρωτεϊνοσύνθεση σε πλήθος ιστών, όπως στους μυς, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, το συκώτι και το δέρμα. Αυτό το επιτυγχάνει διευκολύνοντας, κυρίως, την είσοδο των αμινοξέων μέσα στα κύτταρα. Με τη δράση της αυξητικής ορμόνης στο συζευκτικό χόνδρο των οστών, προάγεται η κατά μήκος αύξησή τους. Στο λιπώδη ιστό ευνοεί τη λιπόλυση, ενώ έχει και υπεργλυκαιμική και, καμιά φορά, διαβητογόνο δράση. Στόχος είναι ο εφοδιασμός των οργάνων στόχων (μύες και ήπαρ) με τα απαραίτητα ενεργειακά αποθέματα (λιπαρά οξέα και γλυκόζη) και η ταυτόχρονη εξοικονόμηση των αμινοξέων, που είναι απαραίτητα για τη διεργασία της πρωτεϊνοσύνθεσης.
Η ανεπαρκής δράση ή έκκριση της αυξητικής ορμόνης προκαλεί τον υποφυσιακό νανισμό, που χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό ανάστημα. Η υπερβολική έκκριση της αυξητικής ορμόνης πριν από τη σύγκλειση των επιφύσεων των οστών προκαλεί το γιγαντισμό, που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ανάστημα. Η υπερβολική έκκριση της αυξητικής ορμόνης μετά από τη σύγκλειση των επιφύσεων των οστών προκαλεί τη μεγαλακρία.
Η μεγαλακρία είναι μια σπάνια και βραδέως εξελισσόμενη νόσος. Η διάγνωσή της γίνεται περί τα 5-10 χρόνια μετά την έναρξη της. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στα 3 χρόνια. Προσβάλλει στον ίδιο βαθμό και τα δύο φύλα, ανεξάρτητα από φυλή. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 40 χρόνια για τους άνδρες και τα 45 για τις γυναίκες. Η συχνότητά της είναι 40-70 περιπτώσεις ανά ένα εκατομύριο κατοίκους. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν διπλασιασμό της συχνότητας, ενώ μια Βελγική μελέτη αναφέρει 1000 πάσχοντες ανά εκατομύριο κατοίκους. Η ετήσια επίπτωση τη νόσου είναι 3-4 νέες περιπτώσεις ανά εκατομύριο κατοίκους. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι τα αδενώματα της υπόφυσης ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο επιπολασμό από ό,τι θεωρούνταν στο παρελθόν, και ότι ο επιπολασμός της μεγαλακρίας ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 115 και 295 περιπτώσεων ανά εκατομμύριο πληθυσμού παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι η μεγαλακρία προσβάλλει ένα έως δύο ανά 10.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αιτιολογία:
Η μεγαλακρία, στο 95%-98% των περιπτώσεων, οφείλεται στην υπερέκκριση GH από ένα καλόηθες, μονοκλωνικό αδένωμα της υπόφυσης, που προέρχεται από τα σωματοτρόφα κύτταρα. Τα καρκινώματα της υπόφυσης που εκκρίνουν GH είναι σπανιώτατα. Προκαλούν κλινική εικόνα όμοια με εκείνη των αδενωμάτων, από τα οποία διακρίνονται λόγω της επιθετικής τους βιολογικής συμπεριφοράς (τοπική επέκταση-μεταστάσεις). Έχουν δημοσιευτεί παγκοσμίως περί τις 20 περιπτώσεις. 
Γενετικά σύνδρομα με μεγαλακρία είναι πολύ σπάνια. Χαρακτηρίζονται από σοβαρές διαταραχές, που μπορεί να συνοδεύονται και από μεγαλακρία. Το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 (ΜΕΝ- 1), που συνήθως οφείλεται σε μετάλλαξη της βλαστικής σειράς (germ line) του γονιδίου menin, που βρίσκεται στον τόπο 11q13. Χαρακτηρίζεται από υπερπαραθυρεοειδισμό, νευροενδοκρινείς όγκους (π.χ. γαστρίνωμα, ινσουλίνωμα, μη λειτουργικός όγκος παγκρέατος), όγκους επινεφριδίων, άλλους ενδοκρινείς ή μη όγκους και μπορεί να σχετίζεται με μεγαλακρία. Το σύνδρομο McCune-Albright, οφείλεται σε μια σωματική μετάλλαξη του γονιδίου gsp, που βρίσκεται στον τόπο 20q13 και ενεργοποιεί την α-υπομονάδα της διεγερτικής πρωτεΐνης G (Gs). Είναι πολύ σπάνιο. Χαρακτηρίζεται από σοβαρές διαταραχές και μπορεί να συνοδεύεται και από μεγαλακρία. Το σύνδρομο Carney χαρακτηρίζεται από μεγαλακρία, αμφοτερόπλευρη μικροοζώδη υπερπλασία των επινεφριδίων, δερματικές βλάβες και μυξώματα της καρδιάς. Σχετίζεται συχνά με μετάλλαξη της βλαστικής σειράς, της 1-α υπομονάδας της πρωτεινικής κινάσης Α (PRKAR1A). To γονίδιο PRKAR1A είναι ογκοκατασταλτικό και βρίσκεται στον τόπο 17q22-24. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε συσχέτιση οικογενούς μεγαλακρίας με germ-line μεταλλάξεις του γονιδίου της αντιδρώσας με τον Aryl-hydrocarbon υποδοχέα πρωτείνης (AIP), που βρίσκεται στον ίδιο τόπο με το γονίδιο menin (11q13). Σπανίως ανευρίσκονται οι ίδιες μεταλλάξεις σε σποραδικές περιπτώσεις μεγαλακρίας, συνήθως σε νεαρής ηλικίας ασθενείς. 
Αυξηση της GH μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις υπερέκκρισης GHRH. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις υποθαλαμικής υπερέκκρισης GHRH, όπως π.χ. επί γαγγλιοκυττώματος, αμαρτώματος, γλοιώματος και χωριστώματος του υποθαλάμου. Είναι σπανιώτατες. Λίγο συχνότερες είναι οι περιπτώσεις έκτοπης, περιφερικής, υπερέκκρισης GHRH, όπως σε όγκους παγκρέατος και καρκινοειδές των βρόγχων. 
Μπορεί να παρατηρηθεί υπερέκκριση GH από έκτοπο αδένωμα υπόφυσης, που μπορεί να εντοπίζεται στον σφηνοειδή κόλπο, στο λιθοειδές οστούν και στη ρινοφαρυγγική κοιλότητα. Σπανιώτατα, GH μπορεί να υπερεκκρίνουν ένα λέμφωμα και όγκοι των νησιδίων του παγκρέατος, των πνευμόνων και των επινεφριδίων στα πλαίσια παρανεοπλασματικού συνδρόμου.
Αιτιοπαθογένεια.
Την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των σωματοτρόφων κυττάρων του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης, καθώς και τη μεταγραφή της GH, καθορίζει το γονίδιο Prophet of Pit-1 (PROP 1). Στον πυρήνα των σωματοτρόφων κυττάρων το γονίδιο PROP 1 συνδέεται με τον υποκινητή της GH (GH promoter). Ο σχηματισμός ενός GH αδενώματος προυποθέτει ένα πλήθος μεταβολών των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη και λειτουργία των σωματοτρόφων κυττάρων. Οι γενετικές διαταραχές που διαπιστώνονται σε ένα GH αδένωμα, είναι το επακόλουθο αστάθειας των χρωμοσωμάτων, μεταλλάξεων και επιγενετικών αλλαγών.
Στο 40% των GH αδενωμάτων έχει βρεθεί μετάλλαξη της α-υπομονάδας της διεγερτικής πρωτείνης G (Gs). Αυτή προκαλεί ενεργοποίηση του κυκλικού AMP (cAMP) η οποία εκλαμβάνεται από τα σωματοτρόφα κύτταραως συνεχής διέγερση από την GHRH. Έχει επίσης παρατηρηθεί απώλεια ενός προαποπτωτικού παράγοντα από τα κύτταρα του GH αδενώματος και σαν συνέπεια βλάβης του DNA, απώλεια μιας πρωτείνης που αναστέλλει την αύξηση. Έχει βρεθεί οτι σε GH αδενώματα της υπόφυσης υπερεκφράζεται μία πρωτείνη που κωδικοποιείται από το γονίδιο PTTG (pituitary tumor transforming gene) και ρυθμίζει τον διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων.
Η πρωτείνη αυτή σχετίζεται με το μέγεθος του αδενώματος. Ένα πλήθος αλλαγών, σε επίπεδο, κυρίως, αυξητικών παραγόντων, μπορεί να προκαλέσει μία σειρά γενετικών τροποποιήσεων, να προκαλέσει τη μεταμόρφωση των σωματοτρόφων κυττάρων της υπόφυσης και να οδηγήσει στον σχηματισμό αδενώματος.
Το 2006, ανάλυση του DNA από σκελετό μεγαλακρικού, που έζησε τον 18ο αιώνα και φυλάσσεται στο Hunterion Museum of London, αποκάλυψε μετάλλαξη του γονιδίου AIP. Η ίδια μετάλλαξη έχει βρεθεί και σε ζώντες ασθενείς. Υπολογίζεται οτι έγινε πριν 1500 χρόνια και οτι σήμερα τη φέρουν περί τα 200 έως 300 άτομα.
Στο 95% των περιπτώσεων, η μεγαλακρία οφείλεται σε ένα καλόηθες, μονοκλωνικό αδένωμα της υπόφυσης. Το 70% αυτών των αδενωμάτων είναι μακροαδενώματα (διάμετρος μεγαλύτερη από 10 mm) και τα υπόλοιπα μικροαδενώματα (διάμετρος μικρότερη από 10 mm). Και οι δύο κατηγορίες αποτελούνται από μικρά, στρογγυλά, ηωσινόφιλα κύτταρα. Σε ποσοστό 70% συνυπάρχει με την GH, μέσα στα κύτταρα, προλακτίνη (PRL) και α-υπομονάδα των γλυκοπρωτεινικών ορμονών. Σπανιώτατα ανιχνεύεται TSH ή ACTH.
Περί το 25% των GH αδενωμάτων εκκρίνουν και PRL. Αυτά τα αδενώματα μπορεί να αποτελούνται από δύο διαφορετικά είδη κυττάρων (σωματοτρόφα και λακτοτρόφα), ή από ένα είδος, που παράγει και τις δύο ορμόνες (σωματολακτοτρόφα). Πιο αρχέγονα οξύφιλα κύτταρα (stem-cells), ανευρίσκονται, συνήθως, σε νεαρά άτομα και σχετίζονται με γιγαντισμό. Η ταυτόχρονη έκκριση και άλλων υποφυσιακών ορμονών (π.χ. TSH) είναι εξαιρετικά σπάνια.
Κλινική εικόνα και εκδηλώσεις μεγαλακρίας.
Συμπτώματα.
Η μεγαλακρία προκαλεί μια μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων και κλινικών εκδηλώσεων. Αυτά οφείλονται στην επίδραση της GH και κυρίως του IGF-1 σε πολλά οργανικά συστήματα και στον μεταβολισμό. Τα συμπτώματα που αναφέρουν οι πάσχοντες στα αρχικά στάδια της νόσου είναι οι κεφαλαλγίες (άσχετα από το μέγεθος του αδενώματος) και οι συχνές και άφθονες εφιδρώσεις, συνήθως τις νυχτερινέςώρες. Παράλληλα εμφανίζονται διόγκωση των μαλακών μορίων, αθραλγίες, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και σταδιακή αύξηση του βάθους της φωνής. Οι ασθενείς αναφέρουν συχνά αύξηση της διαμέτρου των δακτυλιδιών και του μεγέθους των υποδημάτων τους.
Κλινικά σημεία.
Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές αλλαγές του προσώπου, όπως η διαπλάτυνση και πάχυνση της ρινός, η προβολή των ζυγωματικών οστών και των υπεροφρύων τόξων, η αύξηση του μεγέθους των χειλέων, της γλώσσας και της κάτωγνάθου, που προκαλεί αραίωση των οδόντων, προγναθισμό και δυσχεραίνει τη σύγκλεισή της. Παραμόρφωση συμβαίνει και στους σπονδύλους, με αποτέλεσμα την κύφωση, ενίοτε δε και στις πλευρές. Οι αλλαγές των οστών και των μαλακών μορίων οφείλονται τόσο στη δράση της GH όσο και του IGF-1, που προκαλούν την αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου από τον συνδετικό ιστό, τη συγκέντρωση γλυκοζαμινογλυκανών στα μαλακά μόρια και τον σχηματισμό νέου οστίτη ιστού από το περιόστεο. Χαρακτηριστική είναι η διόγκωση των φαλάγγων των δακτύλων καθώς και των ιστών που τις περιβάλλει. Η παραμόρφωση του προσώπου και των άκρων αποτελούν το συχνότερο πρόβλημα των ασθενών, που οδηγεί και στη διάγνωση. Μία χειραψία με τον πάσχοντα μπορεί να θέσει βάσιμες υποψίες για τη νόσο.
Συνοδά συμπτώματα μπορεί να είναι οι διαταραχές της όρασης, η οφθαλμοπληγία, η βλεφαρόπτωση, η δυσκολία της μάσησης, η στυτική δυσλειτουργία, οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και η υπογονιμότητα. Δεν πρέπει, τέλος, να παραβλέπουμε τα κοινά για όγκους του εγκεφάλου συμπτώματα, που είναι οι κεφαλαλγίες, η ζάλη και οι έμετοι. Οφείλονται στην τοπική επέκταση της νόσου και στην αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης.
Καρδιαγγειακές επιπλοκές.
Συμβάλλουν σημαντικά στη νοσηρότητα και στη θνητότητα της νόσου. Παρατηρούνται έως και στο 60% των περιπτώσεων. Η συχνότητα και η σοβαρότητά τους αυξάνουν με την ηλικία του ασθενούς και τη διάρκεια της νόσου. Ποσοστό 30%-60% των μεγαλακρικών εμφανίζει υπέρταση. Πιθανόν λόγω της δράσης αυξητικών παραγόντων στα αγγεία, της αύξησης του τόνου του συμπαθητικού και της αντινατριουρητικής δράσης της GH. Στους πάσχοντες παρατηρείται συχνά μυοκαρδιοπάθεια, ως αποτέλεσμα της χρόνιας δράσης της GH στο μυοκάρδιο. Χαρακτηρίζεται από συγκεντρική υπερτροφία των κοιλιών και ανωμαλίες των βαλβίδων, που προκαλούν μείωση του κλάσματος εξώθησης και αρρυθμίες. Τελικά η καρδιοπάθεια ευθύνεται για περίπου 60% των θανάτων στα άτομα με μεγαλακρία.
Αναπνευστικές επιπλοκές.
Στους μεγαλακρικούς ασθενείς παρατηρούνται συχνά διαταραχές της αναπνευ-στικής λειτουργίας, με πιο συχνή την υπνική άπνοια, που προσβάλλει το 60%-80% των ασθενών. Οι ανατομικές μεταβολές των θωρακικών οστών και των χόνδρων, η μείωση της ελαστικότητας του θωρακικού τοιχώματος και των αναπνευστικών μυών, των οποίων εξασθενεί και η δύναμη, οδηγούν σε διαταραχές του αερισμού
των πνευμόνων. Η υπνική άπνοια είναι συνήθως αποφρακτικής αιτιολογίας. Οφείλεται, στίς ανατομικές αλλαγές των γνάθων, στο οίδημα των μαλακών μορίων του ανώτερου αναπνευστικού (κυρίως της σταφυλής και της υπερώας) και στην υπερτροφία της γλώσσας. Περίπου το 30% των ασθενών έχει κεντρικής αιτιολογίας άπνοια. Η υπνική άπνοια αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην υπέρταση και στην καρδιαγγειακή νόσο και σε συνδυασμό με τις διαταραχές του αερισμού των πνευμόνων, μπορεί να προκαλέσει υποκλινική υποξαιμία.
Μυοσκελετικές επιπλοκές.
Το 70% των μεγαλακρικών προσβάλλεται από οστεοαρθοπάθεια, τόσο του κεντρικού όσο και του περιφερικού σκελετού. Χαρακτηρίζεται από πάχυνση του αρθρικού χόνδρου, αλλαγές στη γεωμετρία και αύξηση της κινητικότητας των αρθρώσεων. Ακτινολογικά διαπιστώνουμε ευρήματα οστεοαρθρίτιδας, όπως στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και οστεόφυτα. Στο 60% των ασθενών παρατηρείται σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Οφείλεται μάλλον στο οίδημα του μέσου νεύρου και όχι σε εξωτερική πίεση.
Μεταβολικές επιπλοκές.
Τα αυξημένα επίπεδα της GH ανταγωνίζονται τις δράσεις της ινσουλίνης στον μεταβολισμό της γλυκόζης (κυρίως) και των λιπιδίων. Προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη, που οφείλεται στη μείωση του αριθμού και της συγγένειας των υποδοχέων της και εκδηλώνεται με αύξηση της νεογλυκογένεσης και μείωση της κατανάλωσης της γλυκόζης από τους περιφερικούς ιστούς. Αποτέλεσμα είναι η δυσανεξία στη γλυκόζη (50%) ή ο σακχαρώδης διαβήτης (20%-50%) στους μεγαλακρικούς ασθενείς.
Νεοπλάσματα.
Έχουν γίνει πολλές μελέτες για την πιθανή σχέση της μεγαλακρίας με τις νεοπλασίες. Η αύξηση της GH και του IGF-1 έχει συνδεθεί με αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη, ενώ επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν οτι η θνητότητα από καρκίνο των μεγαλακρικών είναι όμοια με εκείνη του γενικού πληθυσμού. Άλλες μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα οτι η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου δεν είναι αυξημένη στους μεγαλακρικούς. Αν
και δεν υπάρχει σαφής απάντηση, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν μια σημαντική αύξηση της εμφάνισης πολυπόδων και μια μικρότερη των ποσοστών του καρκίνου του παχέος εντέρου. Συχνή είναι η εμφάνιση πολυοζώδους βρογχοκήλης και η διόγκωση του προστάτη, χωρίς αύξηση των ποσοστών καρκίνου.
Διάγνωση. 
Η κλινική υποψία για τη νόσο, που συνήθως συμβαίνει τυχαία από ένα γιατρό, πρέπει να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά και να καθοριστεί το παθολογοανατομικό της υπόστρωμα, που συνήθως είναι ένα σωματοτρόφο αδένωμα του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης. Η μέτρηση του IGF-1, που είναι σταθερά αυξημένος, σε σχέση με την ηλικία του ασθενούς, θέτει ισχυρή υποψία της νόσου. Η μέτρηση της GH, που μπορεί να βρεθεί αυξημένη, δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της διάγνωσης, επειδή η GH εκκρίνεται κατά ώσεις. Μία μέση τιμή μεγαλύτερη των 2,5 μg/l αποτελεί ισχυρή ένδειξη για τη νόσο, όμως απαιτεί πολλές αιμοληψίες σε ένα 24/ώρο. Έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί και λόγω του υψηλού κόστους. Γι’ αυτό έχει καθιερωθεί για τη διάγνωση η μέτρηση της GH, ανά 30 λεπτά μέχρι τις 2 ώρες, μετά χορήγηση 75 γραμμαρίων γλυκόζης από το στόμα (OGTT). Αδυναμία καταστολής της σε επίπεδα μικρότερα του 1 μg/L, θέτουν με σχετική ασφάλεια τη διάγνωση. Σε περιπτώσεις αποπληξίας της υπόφυσης, μπορεί οι τιμές της GH και του IGF-1 να βρεθούν φυσιολογικές, ενώ αυξημένη μπορεί να βρεθεί η GH σε διάφορες νοσηρές καταστάσεις, όπως οι νεφροπάθειες και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η MRI υπόφυσης, είναι η εξέταση εκλογής, με ευαισθησία που υπερβαίνει το 75% στη διάγνωση των μακροαδενωμάτων και αρκετά καλή ευαισθησία και στη διάγνωση των μικροαδενωμάτων. Επί αδυναμίας εκτέλεσής της μπορεί να αντικατασταθεί από αξονική τομογραφία (CT) η οποία, όμως, έχει μικροτέρη διαγνωστική ικανότητα, ειδικά σε περιπτώσεις μικροαδενωμάτων. Η MRI της υπόφυσης πρέπει να επαναληφθεί τρεις μήνες μετά την αφαίρεση του αδενώματος.
Απαραίτητος είναι ο οφθαλμολογικός έλεγχος του ασθενούς, που πρέπει να περιλαμβάνει και έλεγχο των οπτικών πεδίων. Το 20% των μεγαλακρικών, κυρίως αυτοί με υψηλά επίπεδα GH, ανεύρεση μακροαδενώματος και υπερεφιππιακή επέκταση, παρουσιάζει οπτικές διαταραχές.
Η βιοχημική-ορμονική επιβεβαίωση της μεγαλακρίας, χωρίς την ανεύρεση υποφυσιακού αδενώματος, επιβάλλει την αναζήτηση άλλων αιτίων της νόσου. Η μέτρηση της GHRH χρησιμεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε περιπτώσεις, όμως, υποθαλαμικής υπερέκκρισης δεν βρίσκεται αυξημένη, επειδή παροχετεύεται στην υπόφυση μέσω του πυλαίου αγγειακού συστήματος και όχι στη συστηματική κυκλοφορία. Ο ακτινολογικός έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει όγκους παγκρέατος, πνευμόνων ή άλλων οργάνων. Μεγάλη βοήθεια προσφέρει το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με σεσημασμένο οκτρεοτίδιο (Octreoscan), που μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη νευροενδοκρινικών όγκων.
Θεραπεία:
Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του μεγαλακρικού ασθενούς περιλαμβάνουν την εγχείρηση (ως επί το πλείστον τη διασφηνοειδική αφαίρεση του υποφυσιακού αδενώματος), τη φαρμακευτική θεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Κάθε μια έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αν μία μόνο επιλογή δεν μπορεί να επιτύχει τους θεραπευτικούς στόχους, συνήθως γίνεται συνδυασμός δύο και ενίοτε και των τριών.
Οι πρωταρχικοί στόχοι της όποιας θεραπευτικής επιλογής είναι ο έλεγχος του υποφυσιακού όγκου, για την αποσυμπίεση του οπτικού χιάσματος και την αποκατάσταση της ενδοκράνιας πίεσης, η ομαλοποίηση των επιπέδων του IGF-1 και η πτώσητων επιπέδων της μέσης τιμής της GH κάτω των 2,5 μg/l και κάτω του 1 μg/l με την OGTT. Πάντα με προσπάθεια διατήρησης φυσιολογικής υποφυσιακής λειτουργίας. Τα αυξημένα επίπεδα της GH έχουν σχετιστεί με διπλάσια έως και τριπλάσια αύξηση της νοσηρότητας και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της θνητότητας.
Η διασφηνοειδική αφαίρεση του αδενώματος θεωρείται πρώτης εκλογής θεραπεία για την πλειονότητα των ασθενών. Επιτυγχάνει υποστροφή της νόσου σε ποσοστό 50%-70% των περιπτώσεων. Παράγοντες καθοριστικοί του θεραπευτικού αποτελέσματος είναι τα επίπεδα της GH, το μέγεθος του αδενώματος, η εξωυποφυσιακή επέκταση και η διήθηση της σκληράς μήνιγγος. Μεγάλο ρόλο παίζει και η εμπειρία του χειρουργού. Αναφέρονται σε διάφορες μελέτες ποσοστά ίασης έως και 90% για τα μικροαδενώματα και έως 50% για τα μακροαδενώματα. Οι επιπλοκές της εγχείρησης είναι σπάνιες (περί το 7%). Περιλαμβάνουν εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, άποιο διαβήτη και υποφυσιακή ανεπάρκεια. Υποτροπή της νόσου μετά από πλήρη ίαση παρατηρείται στο 6%.
H συμβατική ακτινοθεραπεία (RT) εφαρμόζεται περίπου εκατό χρόνια. Χορηγούνται συνολικά περί τα 4000 cGy, με εξωτερική δέσμη, κατανεμημένα σε εβδομαδιαίες δόσεις. Είναι αποτελεσματική στον έλεγχο της αύξησης του αδενώματος και μειώνει τα επίπεδα της GH. Όμως, τα ευεργετικά της αποτελέσματα αργούν σημαντικά. Εμφανίζονται έως και 20 χρόνια μετά. Συχνή επιπλοκή της RT είναι η υποφυσιακή ανεπάρκεια, που συνδέεται με αύξηση της θνητότητας. Παρατηρείται στο 50% των ασθενών, περίπου 10 χρόνια μετά τη θεραπεία. Σπάνιες επιπλοκές είναι οι οπτικές διαταραχές, η αύξηση της συχνότητας των αγγειακών συμβαμάτων, η ανάπτυξη μακροχρόνια δεύτερου όγκου του εγκεφάλου και οι νοητικές διαταραχές. Πρόσφατες μελέτες σχετίζουν τις νοητικές διαταραχές με την ύπαρξη της υποφυσιακής μάζας, ασχέτως θεραπευτικής επιλογής.
Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (Gamma Knife, Cyber Knife) συνίσταται στην εφ’ άπαξ χορήγηση μιας μεγάλης δόσης ακτινοβολίας, με λεπτή δέσμη και με μεγάλη ακρίβεια, γύρω από το αδένωμα. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της είναι η διάμετρος του αδενώματος να είναι μικρότερη των 3 cm και σε απόσταση τουλάχιστον 3 mm από το οπτικό χίασμα. Επιτυγχάνει τη συρρίκνωση του αδενώματος σε ικανοποιητικά ποσοστά και την πλήρη ύφεση της νόσου στο 25% μετά από τρία χρόνια και στο 50% μετά από πέντε χρόνια. Αναφέρονται ποσοστά υποφυσιακής ανεπάρκειας ίδια με εκείνα της RT. Πολύ σπάνια επιπλοκή της είναι η εγκεφαλική νέκρωση.
Φαρμακευτική θεραπεία:
*Αγωνιστές της ντοπαμίνης.
Τα σωματοτρόφα αδενώματα εκφράζουν υποδοχείς ντοπαμίνης τύπου 2 (D2 receptors). Η χορήγηση, όμως, αγωνιστών της ντοπαμίνης έχει πτωχά αποτελέσματα. Η βρωμοκρυπτίνη μειώνει τα επίπεδα της GH και του IGF-1 και προκαλεί μικρή μείωση των συμπτωμάτων της νόσου μόνο στο 10%-15% των ασθενών. Χορηγείται σε δόση 7,5 έως 80 mg ημερησίως. Παρενέργειες της βρωμοκρυπτίνης είναι ο μετεωρισμός, η ναυτία και οι έμετοι, οι κεφαλαλγίες, η ζάλη και η ορθοστατική υπόταση. Λίγο πιο αποτελεσματική είναι η καμπεργολίνη σε δόση 0,5 mgr ημερησίως.΄Εχει ηπιότερες παρενέργειες, ίσως επειδή απαιτούνται μικρότερες δόσεις. Μπορεί όμως να προκαλέσει βαλβιδοπάθεια (ίνωση των γλωχίνων). Συνιστάται συγχορήγηση των αγωνιστών της ντοπαμίνης με τα ανάλογα της σωματοστατίνης, όταν η μέγιστη δόση των αναλόγων δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
*Ανάλογα σωματοστατίνης μακράς διάρκειας δράσης.
Χρησιμοποιούνται περί τα 25 χρόνια και είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Δρουν μέσω των υποδοχέων τύπου 2 και 5 της σωματοστατίνης. Η δραστικότητά τους στην αναστολή της έκκρισης της GH, είναι έως και 45 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της ενδογενούς σωματοστατίνης. Ελέγχουν αποτελεσματικά την υπερέκκριση την GH και του IGF-1 και μειώνουν το μέγεθος του αδενώματος. Μέχρι σήμερα είναι σε χρήση δύο σκευάσματα, η οκτρεοτίδη, σε δόση 20 ή 30 mg ενδομυικά ανά 4 εβδομάδες (Somatostatin LAR) και η λανρεοτίδη (Somatulin Autogel), σε δόση 60 έως 120 mg, βαθιά υποδόρια. Παρά τις διαφορές στη φαρμακοκινητική τους, έχουν δείξει την ίδια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Σχετικές μελέτες αναφέρουν ομαλοποίηση των επιπέδων της GH και του IGF-1 έως και στο 70% των ασθενών. Μελέτες σε μη επιλεγμένους ασθενείς μειώνουν αυτά τα ποσοστά στο 35%. Στο 75% των ασθενών που λαμβάνουν ανάλογο σωματοστατίνης παρατηρείται μείωση του μεγέθους του αδενώματος κατά 20% περίπου. Το μέγιστο της δράσης τους μπορεί να επιτευχθεί και 10 χρόνια μετά την έναρξη της αγωγής. Οι συχνότερες παρενέργειες από τη χορήγησή τους είναι ο μετεωρισμός και οι κοιλιακές κράμπες, που όμως υποχωρούν τους πρώτους μήνες. Συχνά αναφέρεται σχηματισμός μικρών χολολίθων ή ιζήματος στη χοληδόχο κύστη, που οφείλονται στην ελάττωση της κινητικότητάς της. Σπάνια προκαλείται χολοκυστίτιδα και έχουν αναφερθεί ελάχιστα περιστατικά παγκρεατίτιδας. Πριν από κάθε αύξηση της δόσης, οι ασθενείς πρέπει να παραμένουν στην ίδια δόση για τουλάχιστον τρεις μήνες, προκειμένου να κριθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
*Ανταγωνιστές των υποδοχέων της GH.
Σ’ αυτήν την κατηγορία φαρμάκων, υπάρχει μόνο μία χημική ουσία μέχρι σήμερα, το pegvisomant (Somavert). Χορηγείται υποδορίως, μια φορά την ημέρα. Μελέτες έχουν δείξει οτι δόσεις 15-20 mg ομαλοποιούν τα επίπεδα του IGF-1 σε ποσοστά 70-95%, σε διάστημα δύο ετών (ενίοτε και μεγαλύτερο). Ενδείκνυται όταν, παρά τη μεγιστοποίηση άλλων θεραπευτικών μέσων, παραμένουν υψηλά τα επίπεδα του IGF-1. Χορηγείται σαν μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ανάλογο σωματοστατίνης. Είναι πολύ αποτελεσματικό και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των
ασθενών. Συχνότερη παρενέργεια είναι οι διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, που συνήθως είναι παροδικές και δεν χρειάζονται μείωση της δόσης. ΄Εχουν αναφερθεί επίσης, φλεγμονή στο σημείο της ένεσης, λιποδυστροφία και αύξηση του μεγέθους του αδενώματος, αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν οφείλεται στο φάρμακο ή στη βιολογική συμπεριφορά του αδενώματος.

Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η ακρομεγαλία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Μπορεί ακόμη και να γίνει απειλητική για τη ζωή. Για τα άτομα με ακρομεγαλία, το ποσοστό θνησιμότητας είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη από αυτή του γενικού πληθυσμού, με τις καρδιαγγειακές και τις αναπνευστικές επιπλοκές είναι οι πιο συχνές αιτίες θανάτου. Αν και η πρόγνωση έχει βελτιωθεί λόγω της σύγχρονης χειρουργικής και φαρμακολογικής θεραπείας, μια πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε ότι το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας για τους ασθενείς αυτούς παραμένει σε υψηλά επίπεδα (1,6 φορές έναντι του γενικού πληθυσμού). Η επιβίωση των ασθενών, καθώς και  η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, εξαρτάται από την καλή συνεργασία και την στενή παρακολούθηση από ομάδα γιατρών που πρέπει να περιλαμβάνει νευροχειρουργό, ενδοκρινολόγο και καρδιολόγο τουλάχιστον.
Βιβλιογραφία:
1."Μεγαλακρία." Παύλος Γεωργιάδης, Ε.ΕΛ.Ι.Α., 10/ 2014.
2."Progress in the diagnosis and classification of pituitary adenomas.", Luis V. Syro, Front Endocrinol (Lausanne). 2015; 6: 97.
3."Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.", Laurence Katznelson, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,2014; Volume 99, Issue 11.
4."Diagnosis and Management of Acromegaly in 2014 (Update from 2012)", Laurence Katznelson,US Endocrinology, 2014;10(2):120–3.
5."Evidence-based guidelines in acromegaly: implications on the clinic." Leandro Kasuki, Isabela Volschan & Mônica R. Gadelha,  Journal Expert Review of Endocrinology & Metabolism, Pages 171-175, 2015.